„Pandemická opatření nejtvrději dopadají na podnikatele v oblasti cestovního ruchu a gastronomie. Téměř znemožněn je provoz restaurací. Přistoupili jsme proto k prodloužení úlev za nájem veřejných prostranství pro restaurační předzahrádky. V současné chvíli je tato možnost bezúplatného užívání prostoru pro restaurační předzahrádky prodloužena do května letošního roku. Jsme si vědomi, že po zbytek roku  bude nadále potřeba naše podpora, a proto i v dalším opatření budeme stanovovat nájem, který bud bude bezúplatný nebo bude velice minimální,“ říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Pandemie koronaviru i související vládní opatření způsobují zásadní problémy provozovatelům pražských restaurací. Hlavní město v rámci podpory těchto podnikatelů proto nebude účtovat nájemné za umístění restauračních předzahrádek na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy. Za období od 1. dubna do 31. května 2021 je tak stanoven místní poplatek ve výši 0 Kč/m2/den.

„Přes rok trvající pandemická krize sužuje pražské podnikatele o to víc, že jejich obživa je navázaná i na cestovní ruch, který takřka vymizel. Proto jsme se rozhodli podnikatelům vyjít vstříc a do konce května jim prodloužit možnost provozovat předzahrádky zdarma. Navzdory tomu, že tak město přijde o část příjmů, vnímám jako povinnost města podpořit místní podnikatele, aby se s ústupem pandemie mohla pražská ekonomika opět probudit k životu,“ uvádí náměstek primátora pro oblast financí Pavel Vyhnánek.

Už loni v dubnu Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo odpuštění poplatku za předzahrádky až do konce roku 2020. Toto opatření bylo následně prodlouženo do konce letošního března a nyní znovu o další dva měsíce. Hlavní město se v minulém roce snažilo podnikatele podpořit i mnoha jinými způsoby, například vyhlášením programu COVID Praha, podporou kulturního průmyslu nebo snížením či odložením nájemného v městských objektech.

„Uvědomujeme si ne zcela jednoduchou situaci podnikatelů, kteří fungují také v prostorách patřících Praze. Z tohoto důvodu hlavní město schválilo další vlnu žádostí o slevu na nájemném, a to za období třetího a čtvrtého čtvrtletí roku 2020. Výše podpory, kterou jsme našim nájemcům dali, byla za třetí čtvrtletí 20,3 milionu korun a za čtvrté čtvrtletí 33,9 milionu korun,“ dodává radní Jan Chabr.

Foto: Tomáš Benda