Výstava V lesku zlata, v záři barev – Umění podmalby na skle ze sbírek UPM

Výstava připravená téměř výhradně ze sbírek UPM a pořádaná v roce 135. výročí založení...