Tagged: Velikonoce

Velký pátek

Velký pátek je křesťanský svátek připomínající ukřižování Ježíše Krista a jeho smrt na Kalvárii....