V době pandemie je zájem o nové kanceláře na minimu

V rámci kancelářské výstavby dochází od března, kdy propukla propukla koronavirová krize, k tomu, že developeři v současné době nové kancelářské projekty nerozjíždějí a vyčkávají. Dobíhají pouze ty projekty, které se začaly stavět před krizí. Ostatní budou muset čekat na předpronájem, aby byli schopni své projekty udat na trhu.

Banky proto logicky zpřísňují podmínky financování těchto projektů a budou chtít minimálně 50% předpronájem, což bude velmi limitovat novou výstavbu kanceláří. Banky též vyžadují vyšší míru ekvity od developerů, což je dalším omezením nové výstavby.

„Aktuálně vidíme výraznější dopad na trh v tom, že více firem zvažuje výraznou redukci plochy a vyšší míru implementace remote office. Ohledně míry redukce prostor se bavíme u větších korporátních klientů plošně o 20–30 %,“ říká Radek Procházka, Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Hlavním tahounem redukce plochy je to, že řada pozic nebude mít fixní místo. Proto bude více rozvíjen desk-sharing (tzv. sdílené pracovní místo). Potřeba lidí v kancelářích bude konzervativně kolem 80 %, přičemž některým firmám bude stačit dokonce jen 70 % pracovních míst. Důvodem je, že se budou lidé střídat v kanceláři vs. remote office.

Flexibilita nájemních závazků

Velké administrativní celky mají a určitě i budou nadále mít standardně 5leté nájmy. Firmy sice nyní chtějí větší flexibilitu, ale mohou ji nalézt pouze v rámci podnájmu, coworkingu nebo nižším standardu tzv. B kanceláří.

„V tržních statistikách neobsazenosti chybí aktuální data k podnájmům, kterých je k dispozici již přes 100 tisíc m2 a firmám se nedaří k sobě hledat podnájemce v takové míře, jak by chtěly. Když k tomu přičteme aktuálně rozestavěné kanceláře, máme na trhu daleko větší neobsazenost, než jak se jeví, a to na úrovni okolo 9 %. Každý týden nám chodí další nabídky na podnájem a je to nyní už reálná konkurence novým objektům,“ dodává Radek Procházka.

Větší slevy pouze formou pobídek

V aktuální situaci je určitě znát větší tlak na cenu nájemného. To bude určitě klesat, ale slevy se budou odrážet zejména ve větší míře pobídek od pronajímatelů. K pobídkám řadíme např. vyšší příspěvek na vybavení kanceláří – tzv. fit-out kontribuci, či vyšší míru nájemních prázdnin – tzv. rent-free. Standardní výše nominálního nájmu poklesne maximálně o 5 % v lokalitách, které zažily obdobný růst nominálního nájmu v letech 2017–2019.

Společnost Prochazka & Partners v roce 2013 založil Radek Procházka a dnes je vedoucí společností výhradně zaměřenou na zastupování nájemců v oblasti komerčních nemovitostí. Poskytuje komplexní servis pro nájemce v segmentech Offices a Industrial (přejednání, relokace, expanze, nákup či výstavba na klíč) a svým klientům zajišťuje i architektonické a projektové poradenství a management (Design & Build). Společnost od roku 2016 vyhlašuje také odbornou soutěž Kanceláře roku. Více o společnosti na www.prochazkapartners.cz.

You may also like...