V nakladatelství Vyšehrad vychází kniha balkánských dějin Mezi Terstem a Istanbulem

Dramatické dějiny balkánských národů ve 20. století sleduje kniha českých a bulharských historiků pod vedením Jana Rychlíka. Geograficky je záběr knihy vystižen dvojicí měst v názvu, Terstem na západním pomezí Balkánu, mezi Slovinskem a Itálií, a Istanbulem, někdejší metropolí osmanského impéria, která se ve 20. století stává hlavním městem nově vzniklé turecké republiky.

V knize jsou postupně představeny dějiny Slovinska, Chorvatska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie (dnes oficiálně Severní Makedonie) a Kosova. Navzájem propojené osudy národů bývalé Jugoslávie tvoří první polovinu knihy, zahrnující dramata druhé světové války a konfliktů, které propukly po rozpadu Jugoslávie. V dalších kapitolách se dostane na Albánii, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Turecko.

Červenou nití procházející celou knihou je obtížné dědictví mnohonárodnostní osmanské říše, které v epoše navzájem soupeřících nacionalismů znamenalo utrpení pro mnoho národnostních menšin. Paradoxně tak došlo k tomu, že Jugoslávie (podobně jako Československo) se stala jakousi osmanskou říší v malém a její rozpad přinesl po mnoha desetiletích další, mimořádně krvavé kolo válek a násilí. Svazek navazuje na podobně zaměřený titul Mezi Vídní a Cařihradem (Vyšehrad 2009), který se věnoval balkánským národům od 16. století do 1. světové války.
Kniha je určena všem zájemcům o moderní dějiny a o historii fascinujícího regionu na jihovýchodě Evropy.

Texty z bulharských originálů přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová.

Jan Rychlík
Přední český historik. Specializuje se na české a slovenské dějiny 19. a 20. století a dějiny Balkánu. Ve Vyšehradu vyšly jeho knihy Mezi Vídní a Cařihradem, Češi a Slováci ve 20. stoletíSpolupráce a konfliktyRozdělení Československa 1989 –1992, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946, Historie, mýty, jízdní řády, syntéza českých dějin Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí a úspěšný titul 1918. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Pravidelně se věnuje popularizaci historie formou vystupování v televizních či rozhlasových pořadech. Obdržel čestný doktorát a pamětní zlatou medaili s modrou stuhou Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Sofii (2015).

You may also like...