Vláda chystá zdanění elektronických cigaret, kuřáci se tak mohou vracet ke klasickým cigaretám

Česká vláda plánuje v rámci konsolidačního balíčku změny ve zdanění tabákových a nikotinových výrobků. Vyšší daně budou následovány výrazným zdražením, třeba u elektronických cigaret či nikotinových sáčků. Jak potvrzuje průzkum agentury Ipsos, navýšení cen alternativ nasměruje kuřáky zpátky ke klasickým cigaretám. Podle odborníků je rozhodnutí vlády kontraproduktivní a v rozporu s programovým prohlášením. 

Vládní návrh zákona je v rozporu s principy obsaženými v programovém prohlášení vlády, v němž se koalice zavázala, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. Pokud vejde v platnost, méně škodlivé alternativy, například elektronické cigarety, se vůči klasickému kouření tabáku uživatelům v následujících letech výrazně prodraží. Některé by mohly být dokonce dražší než cigarety klasické.

Mnozí uživatelé by tak ztratili motivaci, proč vytrvat u méně škodlivé alternativy. Podle srpnového průzkumu agentury Ipsos pro Think Tank racionální politiky závislostí, který byl proveden na vzorku 1000 respondentů, by většina uživatelů elektronických cigaret, nikotinových sáčků a žvýkacího tabáku na jejich vyšší cenu nějakým způsobem reagovala.

„Ti, kteří by reagovali, by nejčastěji omezili užívání svého produktu a začali více užívat jiný produkt, v danou chvíli levnější. Při ceně 240 korun za deset mililitrů e-liquidu by 93 procent uživatelů reagovalo změnou užívání. Asi 19 procent z nich by začalo více užívat zahřívaný tabák, 13 procent více kouřit klasické cigarety a 10 procent by úplně přešlo ke klasickým cigaretám. Při vyšší ceně e-liquidu tak hrozí, že značná část uživatelů začne preferovat levnější, nicméně škodlivější produkty,“ upozorňuje doc. Viktor Mravčík z Think Tanku racionální politiky závislostí.

Za čtyři roky bude cena dvojnásobná

Původní plán zdanění počítal s deseti korunami na mililitr, což by produkty skokově zdražilo až na dvojnásobek současné ceny a bylo by tak prakticky likvidační. Nový návrh počítá s pomalejším nárůstem daně, potažmo ceny. U e-cigaret by šlo o 2,5 Kč na jeden ml náplně v prvním roce, o 5 Kč na ml v dalším roce, ve třetím o 7,5 Kč na ml a ve čtvrtém roce o 10 Kč na ml náplně. Na nikotinové sáčky měla být dle původního návrhu uvalena daň 3,45 Kč na g. Nakonec by mělo jít o 0,4 Kč na g v prvním roce, 0,8 Kč na g ve druhém roce, třetí rok poté o 1,2 Kč na g a čtvrtý rok o 1,7 Kč na g.

Vláda si návrhem protiřečí

Akční plán pro oblast závislostí 2023–2026, který vláda schválila v dubnu 2023, doslova uvádí, že chce „ekonomicky motivovat kuřáky k přechodu na méně rizikové alternativy“. Výrazné zdražení je v rozporu s deklarovanými cíli vlády a s principy snižování škodlivosti u nikotinových výrobků.

„Podle výše uvedeného průzkumu by vyšší ceny alternativních tabákových a nikotinových produktů postavily uživatele před volbu finance versus zdraví. Nižší cena je přitom u elektronických cigaret oproti jiným produktům důležitá dokonce pro 22 procent uživatelů, přičemž pro 13 procent těžkých uživatelů se jedná o důvod hlavní. Konkrétní čísla mluví jasně,“ podotýká Helena Rampachová z Think Tanku racionální politiky závislostí s tím, že nárůst počtu kuřáků klasických cigaret by byl s největší pravděpodobností následován stoupajícím počtem onemocnění souvisejících s kouřením.

Nejškodlivější je totiž právě kouření klasických cigaret, kde rizikový není samotný nikotin, ale ostatní látky vzniklé hořením. „Méně rizikové jsou zahřívané tabákové výrobky, u kterých nedochází ke spalování, přesto i zde vznikají zahříváním karcinogenní látky, i když v podstatně menší míře. Nejméně rizikové jsou výrobky, které neobsahují tabák, ale pouze nikotin, tedy elektronické cigarety a nikotinové sáčky. Tento alkaloid je sice velmi vysoce návykový, nepředstavuje však závažné zdravotní riziko,“ vysvětluje Mravčík.

Alternativy mírní zdravotní dopady závislosti na nikotinu

Alternativy jsou přitom často cestou, jak se dostat ze závislosti, zmírnit její dopady na vlastní zdraví či zdraví nejbližšího okolí (jakožto pasivních kuřáků). Neplatí ani mýtus, že se jedná o vstupní bránu ke kouření.

„Je to právě naopak. S alternativními tabákovými produkty začíná v Česku minimum lidí. Většina přešla z cigaret. Dle našeho rozsáhlého průzkumu jen 15 až 21 procent uživatelů alternativních tabákových výrobků právě s těmito produkty začínala, většina z nich přešla z klasických cigaret. U žvýkacího tabáku dokonce nezačínal nikdo z dotazovaných,“ říká Helena Rampachová.

Důsledky? Ohrožení veřejného zdraví i daňové úniky

Nárůstem prevalence kouření klasických cigaret dojde samozřejmě k daleko výraznějším škodám na veřejném zdraví. Možné dopady pak mají ještě další hledisko. Enormní a skokové zdražení odradí spotřebitele od nákupu zdaněných výrobků. Budou je pořizovat v zahraničí, popřípadě budou sami míchat náplně z nezdaněných a obecně dostupných složek,“ doplňuje Helena Rampachová.

Stát tak podle ní kvůli možnému rozmachu ilegálního prodeje jednak ztrácí kontrolu nad složením náplní e-cigaret, z čehož plynou další možná zdravotní rizika, jednak bude také tratit na daních. Prodej nelegálních cigaret je ostatně problémem již nyní. Podle studie KPMG bylo loni v tuzemsku spotřebováno 490 miliónů kusů nelegálních cigaret, což je o 10 milionů více než v roce 2021. Z celkové spotřeby cigaret v Česku to činí 3,7 procenta a 2,3 miliardy korun na ušlých příjmech státního rozpočtu.

You may also like...