Výstava Aetas Praehistorica v Galerii Kvalitář nahlíží do historie planety Země

Začátkem prosince se otevře návštěvníkům pražské galerie Kvalitář jedinečná výstava Aetas Praehistorica (latinsky pravěk), která pomocí uměleckých děl reflektuje vznik naší planety Země. Autorský projekt umělce Jana Dotřela propojuje jeho světy fotografa a kurátora a utváří originální expozici rozdělenou do tří okruhů: Zrození Země, Vznik života a Počátek lidstva. Na výstavě kromě autorových fotografií nalezneme díla i dalších významných umělců jako například skleněnou sochu Venuše Evy Eisler, malbu Milana Housera či objekty Qubus Design Studia vytvořené z fosilií stromatolitu. Většina z těchto umělců vytváří díla přímo pro výstavu Aetas Praehistorica. Expozici doplní také naturálie a kuriozity přírodního světa z unikátní soukromé sbírky Oldřicha Uttendorfského. Vernisáž výstavy proběhne 2. prosince v 19 hod. 

Výstava navazuje na dlouhodobé zaměření umělce Jana Dotřela, který se snaží o vzájemnou syntézu umění a vědy. Jejím hlavním tématem je vědecká reflexe vzniku naší planety Země a života na ní. V autorových fotografiích se často objevuje motiv krajiny zde k ní však přidává i fotografii mikroskopickou a studiovou. “Výstava Aetas Praehistorca je sondou do minulosti planety Země, stejně tak jako sondou do myšlení Jana Dotřela, který v tomto případě spojil své fotografické i kurátorské uvažování na pozadí vědy, s níž rozehrává uměleckou polemiku.” dodává k výstavě její kurátor Jozef Mrva ml. Leitmotivem celé výstavy je tvar koule, který je určující nejen z makro-kosmické perspektivy, biochemie, ale i obecné fyziky. Dotřel tento tvar vyhledává v přírodních strukturách, nebo jej ve scénických fotografiích komponuje v exteriéru. Unikátní výstava se v galerii Kvalitář otevře 2. prosince 2021 a potrvá do 18. února příštího roku.

V rámci doprovodného programu proběhne 20. ledna 2022 přednáška významného představitele teoretické fyziky, historie astronomie a vysokoškolského pedagoga prof. RNDr. Jiřího Podolského, CSc., DSc.

VIDEO TEASER 

Speciální hosté: Eva Eisler, Vladimír Škoda, Qubus Design Studio, Milan Houser, Tomáš Medek, Adam Kašpar, Štěpánka Sigmundová, Zdeněk Burian a Oldřich Th. Uttendorfský

Jan Dotřel vystudoval Estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřením na teorii fotografie. Absolvoval s diplomovou prací Transformace kultovní a konceptuální hodnoty v dějinách fotografie, ve které se pokusil představit vlastní teorii ohledně nového čtení vzniku a vývoje fotografie. Dlouhodobě pracoval jako asistent světově uznávaného fotografa Ivana Pinkavy. Dotřel svou tvorbu představil například na autorských výstavách Deeply Ordered Chaos (2018) či Other Worlds (2020) v galerii Ateliér Josefa Sudka, kde zkoumal povahu fotografického záznamu vesmírných sond. V současné době pracuje jako kurátor v pražské galerii Kvalitář, kde se zaměřuje na prezentaci volného umění a designu.

Galerie Kvalitář má v českém prostředí své specifické místo, na pozadí stejnojmenného architektonického studia, představuje v hlavním městě po dobu deseti let, to nejlepší z výtvarného umění a designu. Doposud Kvalitář připravil více než tři desítky výstav, které se věnují nejen umění, architektuře a designu, ale také propojení uměleckých a vědních oborů. Výstavní činnost galerie, dlouhodobě představuje nejen české, ale také zahraniční autory. Nově se dramaturgie galerie orientuje také na médium fotografie a sochu. Na výstavách i v depozitáři umění proto nově můžete vidět fotografie Ivana Pinkavy, Ondřeje Přibyla a objekty od Jakuba Berdycha Karpelise, Jana Kováříka či Tomáše Medka.

You may also like...