Výstava obrazů Jiřího Hauschky „Sovy nejsou tím, čím se zdají být“ v Galerii Černá labuť

Tvorbu jednoho z našich nejzajímavějších současných malířů Jiřího Hauschky vystavuje pod názvem Sovy nejsou tím, čím se zdají být Art & Event Gallery Černá labuť. Výstava svým názvem nikoli náhodou odkazuje k legendárnímu seriálu Twin Peaks Davida Lynche. V úterý 17. prosince mohou návštěvníci v galerii zastihnout umělce osobně, od 18 hodin zde připravuje komentovanou prohlídku. Barvy na paletě a štětce v rukou Jiřího Hauschky zobrazují nečernobílost světa, člověka, přírody a jejich vzájemných vazeb i rozporů srozumitelným jazykem, ale se značnou dávkou neuchopitelného tajemna. Jiří Hauschka si získal renomé doma i v zahraničí, a to nejen v okruhu sympatizantů stuckismu, uměleckého směru vracejícího současnému výtvarnému umění srozumitelnost a schopnost elementární komunikace. Porozuměli mu návštěvníci galerií i odborníci nejen u nás, ale i ve Velké Británii, USA, Itálii či v Německu. V Praze Hauschka vystavuje po bezmála pětileté pauze. Kurátorem výstavy je Martin Dostál.

Výstava Sovy nejsou tím, čím se zdají být je autorovým vnitřním poutnickým dialogem a nabízí obrazy inspirované nejednoznačným vztahem člověka a přírody. Přírodu vnímá autor v širším slova smyslu než jen jako krajinu, flóru a faunu, tedy to, co najdeme za vesnicí nebo městem. Jde o vše, co nás obklopuje a navíc člověk nemusí být vždy přímo účasten. Hauschka si je vědom, že příroda má svoji vizuální stránku velmi silnou a rozmanitou a je schopna v interakci s naším vědomím navodit překvapivé emoce. „Za poslední dobu jsem prožil zajímavé a vyhrocené období a odchod do světa přírody byl pro mne nezbytností. Člověk potom dokáže vidět věci jinak než jen černobíle,” vysvětluje Jiří Hauschka a k lynchovskému názvu výstavy dodává: „Skvěle vystihuje to, co se v mém světě odehrává a jak ho i vnímám. Není nikdy černobílý a někdy dokonce to, co se tváří nějak, je ve skutečnosti zcela jinak.”

Expozice je přístupná do 31. ledna 2020. Galerie Černá labuť se nachází v osmém patře budovy Na Poříčí 25. Více informací na www.cernalabut.cz.

Ačkoliv Jiří Hauschka nevystudoval žádnou uměleckou školu, je zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha a v řadě soukromých sbírek u nás i v zahraničí. Hauschka se dopracoval k osobité a velmi zajímavé podobě malby, která osciluje na hranici abstrakce a figurace. Jako jeden z prvních českých umělců se přihlásil k mezinárodnímu stuckistickému hnutí, jehož je dodnes aktivním účastníkem, což dokládá řada uskutečněných výstav ve Velké Británii i v Praze, včetně samostatné výstavy Emotional Landscapes v londýnské The Residence Gallery v roce 2006 či společné výstavy s Jaroslavem Valečkou v londýnské Red Gate Gallery v roce 2011. Posledním zahraničním úspěchem byla jeho účast na přehlídce NordArt Kunstwerk Carlshütte v severoněmeckém souměstí Rendsburg – Büdelsdorf. Narodil v roce 1965 v Šumperku a v současnosti žije v Praze.

Stuckismus je umělecký směr, který vznikl v Británii v roce 1999, a za jeho zakladatele jsou považováni Charles Thomson a Billy Childisch. Hlásí návrat ke klasickým způsobům a technikám výtvarné tvorby, malbě a sochařství. Odmítá zejména současné konceptualistické směry, vystavující coby umělecká díla rozestlané postele, poházené odpadky, kupky sena nebo dokonce mrtvá zvířata. Název vznikl z anglického slova stuck (uvíznutí, zaseknutí), kterým konceptualistka Tracey Emin označila jejich malby.

Další informace: www.cernalabut.cz, www.jirihauschka.com

You may also like...