Výstava unikátních fotografií zachycujících vorařské a šífařské řemeslo

Národní zemědělské muzeum zve na výstavu fotografií o těch, kteří na vorech a šífech dopravovali zejména dřevo, sůl a stavební materiál nejen u nás, ale i ve světě (například Čína, Japonsko, USA, Vietnam, Francie, Slovinsko a další země). Na výstavě se návštěvníci také dozvědí řadu zajímavostí, třeba že nejstarší zmínky o voroplavbě na Vltavě pocházejí ze 14. století. Nebo že nejvíce dříví na našem území bylo splaveno v roce 1906 a poslední hospodářsky významné vltavské vory vypluly v září 1960. Projekt splavení posledního vltavského voru byl uskutečněn ve spolupráci s Českou televizí v roce 1971, a přestože byl úspěšný jen částečně, dodnes patří mezi nejnáročnější české muzejní experimenty.

Soubor fotografií přiblíží veřejnosti historii vorařství a šífařství a také činnost vltavanských spolků, které mají více jak stoletou tradici. Nejstarší spolek Vltavan Praha oslaví v roce 2021 150 let svého trvání. Všechny tyto spolky jsou zapsány na krajských seznamech nehmotných statků lidové kultury a samotné vorařství je zapsáno na národním seznamu. Výstava je doplněna sbírkovými předměty, které byly dovezeny z loveckém zámku Ohrada, jedné z pěti poboček Národního zemědělského muzea. „Jedná se o další z řady krátkodobých výstav, které našim návštěvníkům představují jedno z dnes již zaniklých řemesel. Zajímavostí ale je, že české vorařské spolky fungují i dnes a spolu se svými kolegy ze zahraničí se snaží zapsat vorařství a šífařství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Spolek Vltavan Čechy, který je svazem vltavanských spolků Praha, Davle, Štěchovice a Purkarec, je členem mezinárodní vorařské asociace, která sdružuje 36 vorařských asociací z celé Evropy. Prezident Vltavanu Čechy se v loňském roce stal i prezidentem mezinárodní vorařské asociace. Na národních seznamech nehmotných statků lidové kultury jsou voraři rovněž zapsáni v Německu, Rakousku a Lotyšsku. Spolu s těmito státy vltavanské spolky usilují o zapsání na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Výstava potrvá od 9. července do 1. září 2019.

Foto: Petr Brodecký

You may also like...