Výstava ve Werichově vile: Zachraňte plcha velkého

Srdečně Vás zveme na výstavu kreseb, maleb, reliéfů a literárních děl dětí na téma rozmanitých zvířat, která žijí na PetříněZachraňte plcha velkého, která probíhá v podkroví Werichovy vily od 21. listopadu do 4. prosince 2021. Děti od 5 do 15 let práce vytvořily samostatně doma během lockdownu na jaře 2021. Podkladem jim byl text Mgr. Jaroslava Cepáka, Ph.D. z Národního muzea: Na Petříně, tam to žije. Vyhlášení vítězů výstavy proběhlo 27. května 2021 v Českém muzeu hudby. On-line záznam najdete na www.zachranteplcha.eu.

Petřín se může pyšnit nevídanou druhovou rozmanitostí i výskytem vzácných druhů zvířat. Díky roháči velkému, který se zde vyskytuje, byl Petřín dokonce zařazen mezi významné lokality Evropy. Část Lobkovické zahrady, bohužel ale chráněna není. Vypracovaný projekt tzv. revitalizace barokní zahrady počítá s úpravami terénu a vykácením stromů a keřů, které slouží jako obydlí zvířat. Tento plán byl zahájen kácením zdravých stromů v roce 2019. Proti se vyjadřují spolky Malé Strany: Petřín pro život, Petřínská iniciativa, Femancipation, z. s., kteří vznesli nesouhlas se zničením této divoké přírody Petřína.

Spolky uspořádali soutěž Zachraňte plcha velkého ve snaze přiblížit informace o přírodě kolem nás co nejvíce mladým lidem. Proto, aby si v budoucnu sami mohli zvolit, jaká rozhodnutí udělají. Aby měli dostatek teoretických informací o významu přírody – a aby každým krokem, který udělají, měli možnost osud přírody ovlivnit.

Patrony soutěže Zachraňte plcha velkého jsou RNDr. Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV, Mgr. Eva Špačková místostarostka MČ Praha 1 a JUDr. Jiří Pospíšil, předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových.

You may also like...