Výtěžek z adventního benefičního koncertu pro VDV přesáhl 500 tisíc korun

V prosinci loňského roku se konal již 27. ročník benefičního koncertu pro Výbor dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, jehož pořadatelem byla advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Výtěžek z koncertu, který činil 531 686 korun, nadace věnuje na podporu sociálních služeb pro seniory a nevyléčitelně nemocné, na pravidelná stipendia pro znevýhodněné studenty a na pomoc lidem bez domova.

Koncert dobré vůle, který se již tradičně koná v adventním čase, nabízí možnost na chvilku zpomalit a vzpomenout nejen na své blízké, ale i na všechny potřebné. Letos výtěžek z koncertu věnujeme na pomoc seniorům, paliativním pacientům, znevýhodněným studentům a lidem bez střechy nad hlavou,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, a dodává: „Při nákupu vstupenek si každý mohl vybrat, koho podpoří.

Téměř 30 let jsou benefiční koncerty spojením krásné hudby a dobrých skutků. Za dobu spolupráce s advokátní kanceláří mohla nadace z 26 koncertů rozdělit na pomoc potřebným necelých 25 milionů korun. I tentokrát měli možnost návštěvníci koncertu dle svého uvážení kromě zakoupení vstupenky poskytnout finanční dar nadaci.

„Po všechna ta léta nás velmi těší, že se nám daří spoluvytvářet příležitost pro setkání podobně smýšlejících lidí ochotných pomáhat a přitom shromáždit další finanční prostředky na tolik potřebné účely,“ uvádí Helena Navrátilová z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Na adventním koncertu v koncertní síni kostela sv. Šimona a Judy v Praze vystoupili Capella da Camera Praga, Brixiho akademický soubor a houslista Roman Patočka. Zazněly skladby Ola Gjeileho, Michaela McGlynna, Mortena Lauridsena a Philipa WJ Stopforda. Vzhledem k termínu konání nechyběly také skladby s vánoční tématikou.

Hlavní partneři koncertu: Českomoravská komoditní burza Kladno, ČSOB, ČSAD Praha holding a. s. a společnost Merger Vision s. r. o.

Foto: Jiří Stokláska

You may also like...