Vznikne druhá budova Muzea města Prahy na Těšnově?

Hlavním cílem výstavy Muzeum města Prahy na Těšnově? je upozornit odbornou i širokou veřejnost na potřebu Muzea hlavního města Prahy vybudovat nové prezentační prostory pro sbírky a zároveň na možnost využít pro tento záměr těšnovskou lokalitu v blízkosti historické hlavní budovy muzea Na Poříčí. Prezentace nápaditých návrhů nové moderní budovy muzea na místě bývalého nádraží Těšnov představuje práce studentů FA ČVUT, ateliérů arch. Romana Kouckého a arch. Ladislava Lábuse.

Zadání oběma ateliérům bylo sice mírně odlišné (v prvním případě Pražské archeologické muzeum, v druhém Druhá budova muzea), společná jim ovšem byla lokalita – prostor vzniklý na Těšnově po zboření někdejšího nádraží v 70. a 80. letech 20. století. Nejdříve v roce 2014 vytvořili studenti ateliéru Romana Kouckého a Edity Lisecové návrhy Pražského archeologického muzea. Studenti ateliéru Ladislava Lábuse a Michala Šrámka s konzultacemi Radky Kurčíkové pak v roce 2018 vytvořili návrhy „Druhé budovy Muzea hl. m. Prahy„.

Výstava představuje dohromady čtyřiadvacet studentských návrhů. Výsledky prací studentů obou ateliérů jsou prezentovány ve dvou oddělených celcích – podle ateliérů (resp. odlišných zadání). Tato část je zarámována úvodními tématy, která věnují pozornost samotným lokalitám Těšnova, Poříčí a Florence, nárysu nejstarší historie Muzea hl. m. Prahy a výstavbě současné budovy Muzea hl. m. Prahy Na Poříčí. Větší pozornost je pak věnována původnímu záměru magistrátu – počítat s vybudováním „velkého“ muzea, který později rozpracoval i architekt A. Balšánek. Samostatnou, nevelkou, ale důležitou kapitolku tvoří záměr z roku 1977 na přeměnu budovy bývalého nádraží Těšnov v budovu muzejní.

Již v době otevření dnešní budovy muzea na Florenci v roce 1900 bylo jasné, že nové prostory potřebám muzea hlavního města českého království nestačí. Více než stoleté hledání další lokality pro stavbu důstojného stánku pro prehistorické či historické sbírky se završuje ideou nového moderního paláce stojícího v místech odvěké křižovatky lidských cest a osudů. V místech, kde byl brod, stávala tu městská brána a začínala tu významná dopravní trať…

Autorkou výstavy je hlavní kurátorka Muzea hl. m. Prahy Pavla Státníkova a veřejnosti bude přístupná od 19. února do 13. června 2020.

Kontakt pro bližší informace: www.muzeumprahy.cz

Foto: Petr Brodecký

You may also like...