Vzpomínky na Masaryka zahajují ediční řadu Dílo Karla Engliše

Ediční řada Dílo Karla Engliše, která přináší nevydané spisy významného národohospodáře a státníka, se stává skutečností. V rámci Masarykových dnů, jež letos podruhé pořádá Masarykova univerzita, se veřejnosti představuje první publikace této řady a zároveň první svazek Englišových pamětí.

Vzpomínky na T. G. Masaryka

Vzpomínky na T. G. Masaryka vycházejí v tištěné podobě, jako audiokniha i jako e-kniha. Jako e-kniha a audiokniha jsou od nynějška volně ke stažení na portálu Munispace.

Englišovo vyprávění nás provází obdobím od roku 1900, kdy se autor s Masarykem setkal poprvé, do roku 1937, ve kterém Masaryk zemřel. S prvním prezidentem Československa prožil Engliš vrcholnou etapu svého života jako vědec i národohospodář. Stal se prvním rektorem brněnské univerzity, šestkrát byl jmenován ministrem financí a v roce 1934 guvernérem Národní banky Československé.

„Vztah těchto osobností byl mimořádný, plný vzájemné úcty. Nechyběl v něm ani humor a upřímný zájem o druhého. Z jednotlivých epizod a příběhů se čtenář rovněž dozví mnohé o době, jejím kulturním ovzduší a politickém zákulisí,“ říká Alena Mizerová, ředitelka Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Dílo Karla Engliše

Tímto počinem však plány nakladatelství teprve začínají. Velkolepě pojatá ediční řada v sérii Pocta osobnostem zahrnuje odborné i osobně laděné texty, jež čekaly řadu desetiletí v soukromých i veřejných archivech, a také množství unikátních doprovodných materiálů. 

V rámci získávání a zpracovávání těchto podkladů Nakladatelství Munipress úzce spolupracuje se všemi zakládajícími členy Spolku přátel Karla Engliše. „Spolek sdružuje zástupce rodiny, akademické obce i lokální patrioty. Každý z nás má ke Karlu Englišovi odlišnou vazbu a každý může přispět jiným způsobem; všechny nás ale těší, že můžeme Nakladatelství Munipress účinně pomáhat v jeho záslužné a náročné práci,“ říká předseda spolku Vít Pokorný.

TGM s K. Englišem v Březničce

Nakladatelství a spolek nyní společně připravují vzpomínkovou knihu s pracovním názvem Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku. Jejím vydáním v červnu letošního roku chtějí připomenout 60. výročí úmrtí Karla Engliše.

Velká logika

Dále se čtenáři mohou těšit mj. na Velkou logiku, stěžejní dílo v Englišově tvorbě i v kontextu ekonomie 20. století. K objevení kompletního rukopisu přispěl historik Martin Hlaváč. Odborníci z Archivu Masarykovy univerzity jej uspořádali a zdigitalizovali. Ukázky lze prolistovat na portálu Munispace.

O Spolku přátel Karla Engliše

Spolek přátel prof. JUDr. Karla Engliše, z. s. (zkráceně též Spolek přátel Karla Engliše) je nezisková organizace sdružující rodinu Karla Engliše, odbornou veřejnost a nadšence. Klade si za cíl rozvíjet vědecký a duchovní odkaz Karla Engliše, seznamovat veřejnost s touto osobností a podporovat digitalizaci jeho pozůstalosti i vydávání jeho děl. Na jednotlivých projektech, které pomáhají tyto cíle naplnit, spolupracuje spolek s odbornými institucemi spjatými s postavou Karla Engliše či působícími v jeho rodném kraji. Další informace naleznete na webových stránkách spolku.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...