Zastupitelstvo schválilo strategii cestovní ruchu na léta 2024 – 2027

Nová strategie cestovního ruchu, kterou včera schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, navazuje na předchozí koncepci příjezdového cestovního ruchu, která změnila směr a podobu cestovního ruchu v metropoli. Vyhodnocení na základě datové analýzy potvrdilo, že Praha nastolila dobrý směr a je schopna přilákat individuální bonitní cestovatele, kteří do metropole jezdí za kulturou, památkami a historií. Součástí strategie jsou i konkrétní projekty, které přispívají k udržitelnému cestovnímu ruchu. V aktuálním implementačním plánu je nyní 29 projektů, na kterých město se svými partnery a Prague City Tourism budou v následujících třech letech pracovat. 

„Poslední dva roky se cestovní ruch v Praze stabilizoval a podle dat je vidět, že se cestovní ruch ubírá správným směrem. Proto jsme předložili novou a zároveň navazující Strategii cestovního ruchu nesoucí příznačný název S respektem k Praze. Díky tomu, že tento dokument schválilo celé zastupitelstvo napříč politickým spektrem, potvrzuje linii, kterou se Praha bude v oblasti cestovního ruchu i nadále ubírat,“ říká náměstek primátora Jiří Pospíšil

Vyhodnocení Koncepce příjezdového cestovního ruchu Zájmy Prahy na první místě ukázalo, že město nastolilo správný směr, jak turismus v Praze kultivovat a stabilizovat. Podle dat je vidět, že cestovatele motivuje k návštěvě Prahy kultura, historie, památky, ale třeba i dobrá gastronomie a jsou ochotni si za kvalitní zážitky i připlatit. Například stoupla průměrná útrata turistů o 40 % v porovnání s rokem 2019. 

„Nová strategie pokračuje v nastaveném kurzu, to znamená, že veškeré naše marketingové kampaně cílí na individuální cestovatele, kteří přijedou do Prahy za památkami, kulturou a dobrou gastronomií a stráví zde delší čas, a tím pádem utratí i více peněz,“ pokračuje František Cipro, předseda představenstva Prague City Tourism. 

Vedle připravené strategie hl. m. Praha společně s Prague City Tourism jednotlivé aktivity v oblasti turismu bude nově koordinovat i na evropské úrovni s dalšími městy jako je Amsterdam, Barcelona a další. V rámci platformy Aliance pro udržitelný cestovní ruchu si jednotlivá města a destinační organizace budou sdílet data a praxi při nastavování rovnováhy mezi cestovních ruchem a zájmy rezidentů. 

Součástí připravovaných projektů, jež jsou součástí strategie, je například revize vzdělávacího systému průvodcovských služeb, plán na řešení problému s krátkodobými pronájmy nebo nová turistická aplikace My Prague.

You may also like...