Astrologova sobota 19.9.2020 – Samostatnost

Dlouhodobě nepříznivé aspekty způsobuje tam nahoře retrográdní Mars v Beranu. Ten se aktuálně dostává do kvadrátu se Saturnem. Konflikty jsou mezi námi.

A co se děje v nás? Zjišťujeme, co se děje, snažíme se události pochopit, porozumět jim a uvést si je do souvislostí.
Často nerozumíme tomu, co se děje, události se nám vymykají zpod kontroly a vlastně se děje to, co bychom nikdy nechtěli dopustit.
Je to samozřejmě o nás a o té části naší osobnosti, kterou jsme nedovedli integrovat, získat plně pod kontrolu. Můžeme toto sami vidět i na těch druhých kolem nás.
Přitom se ptáme, kde je pravda? V nás nebo v tom světě okolo? není podstatné. Důležité je to, že “si energie nerozumějí”. Procesy vytáhly na povrch témata, ve kterých se neumíme vyladit. ve slabých chvílích říkáme o nich, že se tam nechceme vyladit.
Každopádně je to o nás. Konflikty si nikdo nepřeje a přesto se dějí. Nejspíš se mnoho záležitostí ukáže, rozuzlí a uvidíme je v příznivém světle okolo 29. září. Do té doby budeme tak trochu nesystémově tápat. Nebo ti kolem nás.
Co si doba od nás žádá? Samostatnost se vším všudy, tedy nespoléhání na druhé, na dohody, na předpoklady, na vztahy. Toleranci vůči tomu, co se děje, chápejme ty okolo. Uvědomění si sebe sama a vlastních projevů. Možná někde překážejí, možná nejsou ideální. Vžijme se do role těch druhých. Našich blízkých, partnerů, spojenců, příznivců, spoluobčanů.

Sobota bude na tomto poli zásadní. Uvědomme si, že pokud se věci nedějí tak, jak by měly, neznamená to, že my jsme špatní nebo ti kolem pro nás nevhodní. Tak jako někdy jsou láskyplné koncepční dny, aktuálně se probíhá spíš opak. Merkur s Lunou v opozici s Marsem a Lilit a v kvadrátu se Saturnem opravdu vyžadují důslednost, čestnost, plnění dohod a toleranci. Tu bych dva krát podtrhl.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím nonstop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...