Astrologovo úterý 8.12.2020 – Příspěvek k orientaci

Včera byl den, kdy jsme lehko pro jedno zapomněli na druhé. Trochu i zamával naší představou o významu a důležitosti. Přesto jsme usínali s pocitem, že jsme toho důležitého zvládli dost.

V tom je právě velký kus pravdy, včera se v interakci událostí, našich reakcí, vizí a plánů tvořila budoucnost. Formovala se zadání, z nichž se bude posléze rodit. To, že jsme se mnoho věcí nedozvěděli a na mnoho nestačili ukázat, nic nevadí. Dnes si to můžeme zopakovat.
Karty jsou rozdané podobně. Luna v trigonu se Saturnem, Plutem a Jupiterem. Ale také v sextilu s Venuší. Tedy budeme lépe dávat najevo a jednoznačněji formulovat to, co jsme včera jen chtěli udělat a potřebovali prosadit. Luna bude také v opozici s Neptunem, takže někdo z nás bude mít pocit, že ho realita a její úkoly pohlcují. Také je tu kvadrát s uzly, může se stát, že úkoly nás vedou jinam, než bychom sami chtěli jít.

Rozlítanost a nejednoznačnost, kterou někdo z nás cítí, se definitivně uklidní až koncem týdne, kdy bude Slunce v konjunkci s jižním uzlem. Ono už přiblížení k tomuto bodu znamená, že usilovně pracujeme na to, abychom se dovedli vyznat ve vlastních životech. Bude to totiž záhy potřeba.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...