Astrologovo úterý 9.11.2021 – Přínosné a nepřínosné události

Není to úplně lehký den. Mars se schází s Merkurem ve Štíru a jsou spolu v kvadratuře se Saturnem ve Vodnáři.
Úkolem je zpracovat zprávy, kt. přicházejí a řídit se přitom vlastním úsudkem, rozumem, citem a morálkou. Nenechat se zviklat k malomyslnosti, obcházení pravidel nebo jinému nízkému chování. Dnešní aspekty budou mít tu moc ukázat na naše slabá místa.

My s tím samozřejmě budeme počítat a posílíme se. Jak? Třeba tím, že si uvědomíme vlastní kvality, nejlépe tak, že je prokážeme při řešení úkolů, které den přinese. Jistě pomůže odkázat se na vyšší platná pravidla a hodnoty. Tento den má ambice pomoci nám oddělit zrno a plevy, to, co dál v životě potřebujeme od toho, co nám nebude prospívat. Rozhodnutí budou dost záviset na našich okamžitých kvalitách. Správně vyřešené situace nás posunou o dost dál, ty, které nedáme nebo švejkovsky obejdeme, se opět vrátí. Někdy v budoucnu.

Luna s Plutem v Kozorohu v sextilu s Neptunem pomohou imaginaci. Lehce si budeme umět představit různá řešení. Tento aspekt pomůže tvorbě, ale i nacítění na jiné lidi. Posílí aspekty sounáležitosti, soucítění a vzájemné podpory. Bude vhodný i pro řadu terapií. Naopak může posilovat závislosti, jsou-li kde, právě tím, že může zamlžit skutečnou podstatu věci: potíží, problémů, komplikací, nejasností. V kombinaci s předchozím aspektem můžeme snáze sejít z cesty než jindy. Současně ale aspekt může posílit víru a odvahu v řešení nestandardních nebo dlouho se vlekoucích problematických situací. Je tu i příležitost uzavřít vše, co už nám nevyhovuje nebo ukončit to, co nedává smysl. Je tak docela možné, že běžící procesy vyeskalují právě proto, abychom si jich všimli a poznali, jak jsou pro nás důležité, případně i přínosné (to se nevylučuje) a následně se podle toho zařídili.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...