Astrologův pátek 9.9.2022 – Přijetí

Aktuální postavení planet neukazuje jen na lilití témata spojená s obavami, tlaky, které cítíme i na nutnost se s nimi prakticky a jednoduše, často pragmaticky bez emocí vypořádat, ale i na téma Merkuru ve Vahách, tedy na oblast vztahové, partnerské a mezilidské komunikace.

Proč ten Merkur ve Vahách je tak významný? Pokud sledujeme jeho tranzity (polohu), objevíme, že se tato planeta bude v sobotu otáčet zpět do retrogradity. Bude couvat znamením Vah a ještě se vrátí i do Panny. Samo o sobě taková akce probíhá zhruba 3x do roka a představuje opravy, úpravy, revize, hledání (a nalézání), ale i dává prostor pro rekonvalescenci. Prostě je trendem všeho, co začíná na re-, tedy i setkání dávných přátel, nabídky na to něco konečně vyřešit, na nalezení cest zpět, k zakořenění, nastavení pravidel atd. atd.

Letos a aktuálně je ovšem zajímavé to, že Merkur je ve znamení Vah a vše výše uvedené se tak nějak více týká právě propojení mezi lidmi. Tedy vztahů, smluv, dohod, představ, plánů a spojenectví. Ať faktických, tak i těch niterných. A to už stojí za zvážení. V řadě případů dostáváme druhou šanci, ale také si řadu věcí jako jsou nabídky, podpory lépe uvědomujeme. Proto můžeme směle tvrdit, že téma retro Merkuru ve Vahách je téma přijetí. Až se ve svém couvání dostane Merkur do Panny, bude nás víc zajímat téma sebepřijetí, důvod, proč jsme tady tentokrát na Zemi a okolnosti kolem toho mající vliv i na to, jak umíme zpracovávat, tedy přijímat situace, do nichž se dostáváme.

A čím je speciální dnešek? Určitě ještě sextilem Lilith a Slunce, tedy tématem střízlivého jednání, o kterém věříme, že povede k správnému nastavení života a jeho projevů, jež se bude prolínat s tématy Merkuru, tedy s oblastí vztahů, sférou hodnot a uvědomováním si toho, jak jsme spojeni s lidmi kolem sebe a procesy, jež s nimi aktuálně sdílíme.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...