Astrologův sváteční čtvrtek 28.10.2021 – Jinak a lépe

Zhruba od 11. ranní bude Luna ve Lvu a během dne pak vytvoří opozici se Saturnem ve Vodnáři. Lví Luna přenáší pozornost na nás. Na naše potřeby, na naše výpovědi o tom, jak žijeme svůj život, obracíme se k našemu příběhu se všemi jeho peripetiemi abychom narovnali jeho kličky a abychom viděli, jak moc toho děláme pro sebe sama. Saturn bude v tomto sekundovat jako pozorný, ale nic neodpouštějící pozorovatel.

Lví Luna se dostane i do kvadratury se Sluncem ve znamení Štíra. A my v souladu s tím uvidíme, rozpoznáme a do velké míry prožijeme naše spodní proudy. Zjistíme, co vše z nás vyleze a padá. Pochopíme snad, že i takovéto myšlenky, představy a projevy jsou naší součástí a polem určeným k tomu, aby bylo kultivováno. Jednoznačně zpozorujeme, že jeměší projevy přinášejí i příjemnější zpětné vazby.

Venuše ve Střelci je stále v sextilu s Jupiterem. A tak když se zklidníme, můžeme vnímat příznivou odezvu na naše činy, vize i plány a můžeme vnímat, že to, co řešíme a čím se zabýváme e přece en pro ty okolo nás důležité i jimi pozitivně přijímané.

Celkově nás dnešní aspekty vedou k experimentům s tím, čím se zabýváme, možná přišel čas na to dělat věci, kt. se zabýváme trochu jinak. Také nezapomeňme, že zuří štíří sezóna a tak vše, co se děje, má tendenci se hrotit. Záležitosti (práce, vztahy, úkoly, závazky, zdroje …) buď končí nebo jsou exaltovány, případně se výrazně mění. Nelze uprostřed štíří sezóny zůstat neutrálními.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...