Bohnický ústavní hřbitov přechází do správy Prahy 8. Chystají se opravy a obnovení komentovaných prohlídek

Několik let trvající jednání o správcovství hřbitova nyní díky opakovanému rozhodnutí Rady hl. m. Prahy končí. Hřbitov se dostává do správcovství městské části Praha 8. Dříve patřil pod ministerstvo zdravotnictví, následně jako nepotřebný majetek byl předán Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a byl uzavřen pro veřejnost.

Moc všem děkuji za podporu a pomoc. Jak to půjde, určitě obnovím komentované prohlídky a pustíme se do úklidu. Někdy i Don Quijote vyhraje boj s větrnými mlýny,“ neskrývá svou radost místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek, který zde osobně za necelých deset let provedl v rámci komentovaných prohlídek více než 5600 návštěvníků.

Bohnický hřbitov byl dokončen a vysvěcen 12. září 1909 jako součást Psychiatrické léčebny v Bohnicích. Ročně se zde pohřbívalo asi 80 pacientů v léčebně zemřelých, celkem zde je pochováno více jak čtyři tisíce osob. V roce 1916 podlehli epidemii tyfu i mnozí italští pacienti, kteří sem byli evakuováni z italských ústavů před postupující válečnou vřavou. Od sedmdesátých let dvacátého století se na hřbitově již nepohřbívalo a místo postupně chátralo. Poslední tzv. světskou slávu zažil hřbitov v roce 1984, kdy se v ponurých kulisách bohnického hřbitova filmovalo ukládání W. A. Mozarta do hromadného hrobu. Šlo o scénu z filmu Amadeus režiséra Miloše Formana. V roce 1989 někdo úmyslně zapálil kapličku s márnicí a místo se stalo doslova skládkou odpadu.

Od roku 2013 se o hřbitov jako dobrovolník začal starat místní občan Jiří Vítek, který v průběhu prvního roku odvezl více jak 30 tun odpadu, od ledniček až po stavební materiál. Se skupinou dobrovolníků místo začal pročišťovat od náletových dřevin a prováděl zde populární komentované prohlídky. Od roku 2015 žádal Prahu 8 o uskutečnění převodu pod městskou část z důvodu obav, aby jednou nezmizel hřbitov z povrchu zemského ve veřejné dražbě, jako se stalo u mnoha jiných zapomenutých míst. V roce 2018 Jiří Vítek pomohl italskému ministerstvu obrany identifikovat badatelskou činností všech 48 osob italské národnosti, kteří na věky spočinuli na bohnickém hřbitově. V roce 2019 zastupitelstvo MČ Praha 8 požádalo o svěření hřbitova do správy městské části. Po šesti letech od prvního jednání Rada hl. m. Prahy tento krok schválila a umožnila převod ze státu jako nepotřebný majetek. V současné době bude probíhat administrativní část převodu, což může trvat několik měsíců.

Jaká bude budoucnost hřbitova?

V první řadě je třeba opravit vandaly poškozenou vstupní bránu a branku, následně provést úklid hřbitova a prořezání rostoucích náletových dřevin. Následně vypracovat projekt na rekonstrukci kapličky tak, aby byl ponechán genius loci a zabránilo se hrozícímu zřícení. Poté obnovit komentované prohlídky a umožnit opět vstup veřejnosti. „Není třeba měnit něco, co návštěvníky tolik láká, tedy to kouzlo neplynoucího času. Jen je třeba zabránit hrozícímu zřícení dominanty hřbitova – kapličce s márnicí. A také opravit mohylu věnovanou vojákům zemřelým ve světové válce,“ říká místostarosta Jiří Vítek

Chronologicky

2017
Městská část Praha 8 začala intenzivně podnikat konkrétní kroky k tomu, aby hřbitov získala do své správy a mohla dále výrazně zlepšovat jeho stav. Během řady jednání na úrovni hl. m. Prahy a ministerstva zdravotnictví se městské části podařilo dosáhnout toho, že hřbitov postupně přešel ze správy Psychiatrické nemocnice Bohnice až pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který dále řešil všechny nezbytné právní kroky.

2018
Zastupitelstvo MČ Praha 8 schvaluje návrh jednání o převodu hřbitova na MČ.

2021
Rada MČ Praha 8 opět schvaluje záměr převodu ze státu na Prahu 8. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje, že je připraven bezúplatně hřbitov převést na MČ Praha 8.

You may also like...