Botanická zahrada v Troji slavnostně otevřela bezbariérový vstup

V trojské botanické zahradě dnes proběhlo slavnostní otevření nového bezbariérového vstupu od zahrad trojského zámku. Návštěvníci se tak po letech dočkali moderního objektu dle návrhu profesora architekta Ladislava Lábuse. Patrony nového vstupu se stali herečky z jednoho z nejúspěšnějších seriálů současnosti Slunečná Eva Decastelo, Martina Preissová, Regina Řandová a Dana Batulková spolu s hercem Janem Potměšilem. Veřejnost se může těšit na pohodlný vchod přímo ze zastávky MHD Kovárna a na nové pokladny.

Nový vstup do jižní části zahrady vznikl na základě projektu z ateliéru architekta Ladislava Lábuse. Nachází se u důležitého dopravního uzlu, u křižovatky mezi zdí vinice sv. Kláry a trojského zámku. „Nová budova pokladny je zasazená citlivě pod úroveň terénu. Umístěním celého objektu pod zem jsme dosáhli minimálního narušení krajinného rázu památkově chráněné vinice sv. Kláry. Návštěvníci zde naleznou jak nové pokladny, tak i toalety včetně bezbariérové. Zároveň se jim otevírá pohodlná cesta k viničnímu sklepu s expozicí výroby vína i k vinotéce sv. Kláry a dále do Ornamentální zahrady,“ uvedl Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady
hl. m. Prahy.

„Mám obrovskou radost, že se nám podařilo postavit takto architektonicky zajímavý a citlivý nový vstup do Botanické zahrady Praha. Věřím, že návštěvníci botanické zahrady ocení, že přímo před vstupem se nyní nachází zastávka MHD, a že je vstup plně bezbariérový,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Foto: Petr Brodecký

Slavnostní otevření nového vstupu proběhlo dne 23. září na vinici sv. Kláry

Symbolického přestřižení pásky se ujali ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy Bohumil Černý, náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček, autor návrhu architekt Ladislav Lábus spolu s patrony nového vstupu, jimiž se staly známé herečky z populárního seriálu Slunečná, Eva Decastelo, Martina Preissová, Regina Řandová a Dana Batulková a oceňovaný herec Jan Potměšil. Poslední jmenovaný spojil své jméno s trojskou botanickou zahradou v předchozích letech už několikrát. V roce 2010 vysadil v rámci projektu Kořeny osobností jménem všech vozíčkářů strom v blízkosti skleníku Fata Morgana. Pro tento projekt otevřel v roce 2018 spolu s dalšími osobnostmi Stezku osobností, která vzniká výsadbou stromů nejvýznamnějšími osobnostmi 20. a 21. století. Byl taktéž patronem výstavy pro všechny smysly.

Nový vstupní areál je součástí proměny a modernizace botanické zahrady

Nové vstupní prostory v jižním cípu vinice tvoří poslední část soustavy spojovacích cest napříč zahradou, budované v posledních letech, která zpřístupňuje areál i pro lidi se specifickými potřebami a rodiny s malými dětmi a kočárky. „Součástí této proměny byla i úprava viniční zdi a vybudování průchodu mezi vinicí sv. Kláry a Ornamentální zahradou, dokončeného v loňském roce. Nové vstupní prostory se stanou důstojným přivítáním návštěvníků vcházejících do prostoru zelené oázy, jakou zahrada bezesporu je,“ říká Václav Jůzko, vedoucí stavebního oddělení Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Autorem projektu nového vstupního areálu je profesor architekt Ladislav Lábus, který se řadí mezi přední osobnosti české architektury. Kromě architektury se věnuje i pedagogické činnosti a od roku 2002 je profesorem na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Mezi jeho nejznámější realizované projekty patří rekonstrukce vily Lídy Babkové – Baarové z roku 2008 nebo Hanspaulka Nové Vily z roku 2009. Od roku 2014 je držitelem ceny Ministerstva kultury za architekturu.

Botanická zahrada všemi smysly i bez bariér

Botanická zahrada hl. m. Prahy se dlouhodobě věnuje tématu zpřístupnění expozic široké veřejnosti, tedy i návštěvníkům se specifickými potřebami. V loňském roce úspěšně zakončila mezinárodní projekt financovaný z evropského programu Erasmus+ s názvem Botanical Garden: COME IN! VSTUPTE! KOM IN! WEJDŹ! GYERE BE! Během tří let díky tomuto programu vznikla putovní výstava pro všechny smysly a tištěná metodika s online verzí ve čtyřech jazykových mutacích mapující téma přístupnosti v botanických zahradách.

Ani po úspěšné mezinárodní konferenci, která projekt fakticky uzavírala, aktivity cílené na nejširší veřejnost a komfortní bezbariérový přístup do zahrady neustaly, ačkoliv to v době, kdy se v zahradě realizuje několik velkých staveb, nebylo jednoduché.

V současné době je možno do zahrady vstoupit novým bezbariérovým vchodem Kovárna, který, jak doufáme, přispívá k většímu komfortu našich návštěvníků. Botanická zahrada Praha patří dlouhodobě k organizacím, které věnují pozornost návštěvníkům se specifickými potřebami. O tom, že to dělá poctivě a s velkým nasazením, svědčí i fakt, že tříletý mezinárodní projekt vztahující se k tématu přístupnosti botanických zahrad byl nominován na Cenu Domu zahraniční spolupráce v rámci programu Erasmus+,“ zmínila Jarmila Skružná, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky.

You may also like...