Fond vzdělání Nadace Olgy Havlové přispěje 22 novým studentům na vzdělání

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 25 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na podzim získalo nově dalších 22 studentů středních a vysokých škol. Od letošního září tak stipendium z fondu pobírá celkem 90 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin. 

Současná krizová situace bohužel ještě více dopadá na ty nejohroženější a nejslabší – na lidi se zdravotním či sociálním handicapem, na seniory. Naším cílem je ochránit ty nejzranitelnější a nenechat je na okraji zájmu společnosti. Přijímací pohovory s uchazeči o stipendium jsme sice realizovali za ztížených podmínek, ale máme obrovskou radost, že můžeme podpořit 22 nových studentů, kteří překonávají vážné překážky na cestě ke vzdělání,“ prozrazuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Společný program s Výborem dobré vůle je naším nejstarším projektem společenské odpovědnosti, který trvá již 25 let. Vzdělání díky němu můžeme dopřát i těm studentům, kteří mají ztížené podmínky ho získat. Obzvlášť v dnešní těžké době jsme rádi, že prostřednictvím našeho společného projektu můžeme motivovat další mladé lidi a pomoci jim v jejich uplatnění,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB, který zodpovídá mj. za oblast společenské odpovědnosti. 

22letý vysokoškolák Matěj Kroužil z Pardubic je jedním z 22 nových studentů, kteří teď na podzim získali finanční příspěvek z Fondu vzdělání. „Získání stipendia je pro mě velkou pomocí, abych mohl dokončit studium na soukromé vysoké škole. Studuji animaci a vizuální efekty na Vysoké škole kreativní komunikace, kde získávám znalosti a dovednosti nezbytné pro práci v trikových, 3D animačních studiích a uplatnění bych pak měl najít ve firmách zaměřených na výrobu reklamních videí a na virtuální realitu. Po dokončení studia bych se chtěl tedy věnovat animaci a využít ji plně v praxi,“ uvádí Matěj. Má už za sebou první ročník studia, ale i první úspěchy v podobě benefiční výstavy vlastních grafických děl. Také již třetí rok pracuje na vývoji počítačové hry.

Aktuálně pobírá v tomto školním roce stipendium z Fondu vzdělání 90 studentů. Od vzniku programu v roce 1995 získalo stipendijní podporu 626 studentů a dalších 602 obdrželo jednorázový příspěvek na školné či pomůcky ke studiu. Celkově bylo na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním handicapem vynaloženo přes 35.8 milionu korun.

Více zde: http://www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/.

You may also like...