Galavečer soutěže OBAL ROKU 2019

Galavečer soutěže OBAL ROKU se vrátil do kongresových prostor Hotelu Aquapalace Praha díky loni obnovené spolupráci Syby se skupinou ATOZ. Galavečer se stal součástí českého a slovenského obalového kongresu OBALKO. Toto spojení se ukázalo býti skvělým krokem, současně přineslo zpoždění začátku ceremoniálu oproti plánu o cca půl hodiny: skutečný počet účastníků oproti avizovanému v registracích byl podstatně vyšší a tak organizátorům nezbylo než přinášet opět a opět další židle! Rekord lámal rekord – rekordní počet přihlášek se snoubil s rekordním počtem účastníků.

Moderace En.Dru
Jak moderátor En.Dru správně konstatoval, ušetřil organizátor na doprovodné kapele a angažováním En.Dru (Ondřej Havlík) pro moderaci večera navýsost splnil očekávání publika stran kulturního zážitku, neboť jeho úvod do beatboxu sál skvěle naladil.  

CENA SPOTŘEBITELE
Úhel pohledu obalových expertů je důležitý, ale pro balené zboží je rozhodující chování spotřebitelů. Proto je součástí galavečera i Cena spotřebitele, kterou v letošním roce udělila přední výzkumná agentura Ipsos. Prezentaci o průběhu výsledcích výzkumu přednesl Tomáš Macků, Research & Communication Director.

Cenu spotřebitelé udělili skleněné láhvi Fatra 205 ml, přihlášené společností Vetropack Nemšová s.r.o.

Autor konstrukce: Ing. Ladislav Špánik – Vetropack Nemšová s.r.o.
Autor designu: Jan Čapek

CENA UDRŽITELNOSTI
Vyhlášení ceny udržitelnosti reaguje na společenskou poptávku o trvale udržitelném rozvoji. Touto cenou oceňujeme řešení, která přináší úsporu obalového materiálu a snížení dopadu na životní prostředí včetně snadnější recyklace.

Nové Evropské směrnice kladou důraz na oběhové hospodářství a pro obaláře to bude mj. znamenat, že při vývoji obalů budou zohledňovat i možnosti jejich následné recyklace.

U odpadů z obalů je důležité, aby byly pro spotřebitele snadno tříditelné. Poté se na třídících linkách dotřiďují podle jednotlivých materiálů a požadavků zpracovatelů. Následuje materiálové využití, tedy recyklace a ta má řadu podmínek. Existují určité vlastnosti obalů ovlivňující jejich recyklovatelnost a ty mohou komplikovat jejich další zpracování.

Cenu udržitelnosyi získal exponát K3-L, jednoduše chytré víčko přihlášený společností Greiner packaging Slušovice s.r.o.

Všechny K3® obaly, jsou založeny na principu snadné a jednoduché oddělitelnosti obou použitých materiálů (papír a plast). Hlavním posláním celé rodiny K3® obalů je redukce plastu a využití recyklovaného papíru pro udělení požadovaných pevnostních a zároveň dekorativních obalových charakteristik.

Cenu předal Lukáš Baudyš, Alza.

SAVE FOOD
Projekt Save Food je podporovaný Agenturou pro zemědělství a výživu Spojených národů a řadou významných korporací, kromě jiných i veletrhem Interpack a World Packaging Organisation (WPO). Tento projekt zvýrazňuje významnou roli obalů pro omezení plýtvání potravinami a surovinami pro potraviny. Z podnětu WPO uděluje i Obalový institut SYBA zvláštní ocenění Save Food obalům s inovačními prvky pro ochranu potravin.

Cena SAVE FOOD byla udělena exponátu BB BOX, občerstvení pro náročné
Přihlašovatel: Unipap a.s.

Principiálně i technologicky jednoduchým počinem posunul autor konstrukce obal BB BOX přesně v duchu záměru iniciativy Save Food: prodloužením trvanlivosti snižuje ztraty potravin, t tomto případě rychlého občerstvení.

Autor konstrukce: Ivo Čáslavský – Unipap a.s
Autor designu: Roman Doležal – Crocodille ČR, spol. s r.o.

Cenu předala Cornelia Fehlner, ředitelka veletrhu FachPack.

CENA SYMPATIE
Bez ohledu na to, zda přihlašovaný exponát uspěl u odborné poroty a tím získal ocenění OBAL ROKU nebo ne, rozhodl se Obalový institut Syba, organizátor soutěže, udělovat Cenu sympatie exponátům, jejichž tvůrci využili nové metody, nové přístupy, netradiční až šokové změny či nápady.

Oceněný exponát: Lobkowicz Démon – série etiket
Přihlašovatel: Fiala & Šebek Visual Communications a.s.

Skvělé „šťavnaté“ řešení etikety jednoduchým provedením souznící s tvarem lahve využívající efektu vybuzeného prostředím: luminiscenční barva motivů démonů, jež výrazně září v prostředí s UV osvětlením klubů a diskoték. To organizátora soutěže mimořádně oslovilo.

Předávající: Hana Hradecká, AOS EKO-KOM.

CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY – CPP 2019
Paní Jana Žižková, předsedkyně poroty má výsostné právo udělit best-of-the-best ocenění nejlepšímu obalovému řešení tohoto ročníku.

Na nejvyšší ocenění, Cenu předsedkyně poroty 2019, byly nominovány videoklipy auditoriu zevrubněji představené následující obaly:

BB BOX, občerstvení pro náročné
Unipap a.s.

Etiketa Loczi, vinárstvo z Limbachu
ETIFLEX, s.r.o.

„HOP FIX” – rychlá fixace pro světla
Unipap a.s.

Ponožkovýchova – dětská edice Klubu Pánů z Ponožkovic
DS Smith Packaging Czech Republic

Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.
Magnum Optimum – jeden kontejner, mnoho využití

Bronzová Cena předsedkyně poroty
Bronzovou CPP 2019 získal exponát Ponožkovýchova – dětská edice Klubu Pánů z Ponožkovic

Přihlašovatel: DS Smith Packaging Czech Republic

Klub Pánů z Ponožkovic se snaží myslet na budoucnost a připravil proto tzv. ponožkovou výchovu malých dam a gentlemanů. Součástí edice je krom čtyř párů dětských ponožek také sada her (puzzle, hrací karty, samolepky s oblečením apod.).
Obal je koncipován jako „magic box“, do kterého je celý obsah vložen. K objevování všech součástí dochází postupně. Postup otevírání, resp. rozbalování krabice, je popsán čísly a navádí dítě krok za krokem, přičemž nakonec objeví samotné ponožky.

Ocenění předal Martin Fojtík,  AOS EKO-KOM.

Stříbrná Cena předsedkyně poroty
Cenu získal exponát: BB BOX, občerstvení pro náročné

Přihlašovatel: Unipap a.s.
Autor konstrukce: Ivo Čáslavský – Unipap a.s
Autor designu: Roman Doležal – Crocodille ČR, spol. s r.o.

BB BOX je obalový koncept, kterým přirozeně proudí vzduch a zamezuje akumulaci vlhkosti uvnitř obalu s potravinami. Eliminuje orosení průzovu ve víku a prodlužuje trvanlivost.

Ocenění předal Vlado Volek, SYBA.

Zlatá Cena předsedkyně poroty

Top ocenění letošního ročníku soutěže OBAL ROKU získal exponát Magnum Optimum – jeden kontejner, mnoho využití.

Přihlašovatel: Schoeller Allibert Czech Republic s.r.o.

Kontejner nabízí větší objem, který lze navýšit nádstavci. Oproti předchůdci je lehčí a pevnější, s rekordní nosností 750 kg. Hladké stěny chrání přepravované výrobky a snadno se čistí. Snadno vyměnitelné části včetně špalků palety s bajonetovým zámkem snižují náklady na opravu.

Ocenění best-of-the-best předala Jana Žižková, předsedkyně poroty osobně.

O soutěži

Cílem soutěže OBAL ROKU je šíření pozitivního náhledu na obaly, představení novinek a trendů jak v obalech, obalových materiálech, ale také nejnověji i v procesech a technologiích balení či výroby obalů. Neméně důležitým aspektem je zviditelnění obalových konstruktérů a designérů.

Organizátor soutěže
OBALOVÝ INSTITUT SYBA, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany

www.obalroku.cz, www.aquapalacehotel.cz

Foto: Martin Mašín, Michaela Szkanderová

You may also like...