Galerie 9 uvádí výstavu obrazů Pavla Dvořáka Rub a líc

Výtvarník Pavel Dvořák (Jech) se ve své realistické tvorbě převážně zabývá malbou krajiny. městské krajiny, květinových zátiší a kresbou a malbou aktu. Především mu učarovala tlumená barevnost zimy a před-jaří jeho rodné Českomoravské vysočiny a romantická zákoutí noční Prahy, ve které žije.

Pro zpestření své výtvarné činnosti se věnuje nefigurativní, abstraktní malbě, kterou signuje jako JECH. Mnohokrát vystavoval samostatně a zúčastnil se více než stovky spo-lečných výstav v Praze, Berlíně a v mnoha menších městech naší a Slovenské republiky.

Jeho díla jsou zastoupena i v soukromých sbírkách v Anglii, Austrálii, Holandsku, Izraeli, Japonsku, Kana-dě, Německu, Norsku, Rusku, Řecku, USA, ve Francii, Slovenské republice, Slovinsku, Švýcarsku, na Kubě a Tchaj-wanu a v dalších.

Autor vystavených obrazů je humpolecký rodák žijící a tvořící v Praze. Jeho cesta k výtvarnému umění nebyla jednoduchá. Patří k těm, kteří za minulého režimu nesměli pokračovat ve studiu na vysoké škole výtvar-ného směru. Přestože vystudoval strojařinu (dříve občanským povoláním konstruktér), svého snu se nevzdal a díky své píli a soustavnému vzdělá-vání, ve kterém mu pomohli především akademický malíř,-profesor Josef Šesták (krajina, zátiší) a akademický malíř Jaroslav Horálek (figura, akt), se stal uznávaným výtvarníkem, jehož díla jsou rozseta v soukromých sbírkách takřka po celém světě.

Ve své realistické tvorbě se převážně zabývá malbou krajiny, především
motivů z jeho rodné Českomoravské vysočiny. Z Prahy, ve které téměř celý život žije, čerpá inspiraci k malbě romantických zákoutí, a to hlavně noční Prahy. Jeho obrazy upoutají jakýmsi zvláštním kouzlem a poezií. Trvalou
součástí jeho tvorby jsou květinová zátiší. Spíše výjimečně se na autoro-
vých výstavách setkáváme s akty. Patrně-ke škodě věci, neboť při jejich zhlédnutí musíme ocenit s jakou bravurou si osvojil figurální malbu.

K úplnému výčtu tvorby patří i nefigurativní abstraktní malba, které se vě-
nuje ke zpestření své výtvarné činnosti a kterou signuje jako JECH.

Výtvarník Pavel Dvořák je zakládajícím členem Sdružení výtvarníků České republiky, ve kterém je od roku 1995 členem výboru.

PhDr. Dušan Sedláček
Foto: Livio Zanotto

Galerie 9, Přízemí vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9.
Otevřeno Po – Čt 14 – 18 hod. Výstava trvá do 23.července 2020.

You may also like...