Interaktivní výuka dopravní bezpečnosti pro děti v režii Nadačního fondu ŠKODA AUTO

Jedním z největších rizik pro děti ve městech jsou nehody na silnicích. Do vzdělávacího programu dopravní bezpečnosti se proto zapojí celá řada škol a školek z mladoboleslavského regionu. Od září 2019 už bylo proškoleno více než 1 200 dětí, s obdobným počtem se počítá i ve druhém pololetí tohoto školního roku.

Lektoři dopravně-bezpečnostního týmu pravidelně navštěvují základní a mateřské školy v regionu se svým interaktivním výukovým programem. „V rámci tématu bezpečnosti učíme nejmladší účastníky silničního provozu základům dopravní bezpečnosti,“ říká dopravní expert Veronika Hradcová. „Za pomocí interaktivních pomůcek dětem ukazujeme, jak se správně a bezpečně chovat coby cestující v autě, cyklista, ale i chodec.“

O tento program, plně hrazený Nadačním fondem Škoda Auto, je veliký zájem. Dosud se školení podařilo realizovat na 18 školách a školkách z Mladé Boleslavi, Kosmonos, Bělé pod Bezdězem, Mnichova Hradiště nebo Dobrovic. „Velice nás těší zájem škol v regionu, od září bylo v rámci projektu proškoleno přes 1 200 dětí, s dalšími školami již máme domluvenou spolupráci,“ uvádí ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

Děti se mj. učí, jak správně používat bezpečnostní pásy, proč je důležitá viditelnost chodce, jak opatrně přecházet silnici a proč nepodceňovat význam cyklistické přilby. Na Základní škole Dr. Edvarda Beneše se testuje program zapojení žáků devátých ročníků do výuky mladších žáků prvního stupně pod hlavičkou „Deváťáci učí prvňáčky“. V rámci kampaně jsou na základě nejnovějších poznatků z výzkumu dopravních nehod pořádána také školení pro učitele. Ti oceňují zejména přístup k on-line vzdělávacím materiálům v podobě interaktivních aplikací, videí, pracovních listů a odborných článků. „Vzdělávací program Nadačního fondu Škoda Auto jsme velice přivítali. Je skvělé, když tyto informace slyší děti od odborníků,“ říká Iveta Sedláčková, ředitelka Základní a mateřské školy Dobrovice.

Naše práce má hluboký smysl, protože nám jde zejména o záchranu lidských životů,“ doplňuje dopravní expert Veronika Hradcová. „Z našich poznatků výzkumu dopravních nehod totiž vyplývá, že mnohé tragické následky jsou zcela zbytečné a jejich příčinou je obyčejná lidská neznalost.“

Kromě workshopů na školách se Nadační fond Škoda Auto angažuje také v zapojení širší veřejnosti do zlepšování dopravní bezpečnosti na mladoboleslavských cestách. Nadační fond proto připravil komunikační kampaň vybízející k aktivnímu značení nebezpečných míst, a to on-line v rámci portálu  www.bezpecnecesty.cz/mladaboleslav. Tato aktivita zaznamenala vysoký ohlas i zapojení veřejnosti – lidé v ní během dvou měsíců označili přes 600 konkrétních, potenciálně nebezpečných míst v dopravě, které byly následně podpořeny více jak třinácti tisíci uživatelskými hlasy. „Je skvělé, že se lidé zapojují! Návrhy budeme vyhodnocovat a po projednání s představiteli dotčených měst a obcí z nich jistě vzejdou projekty, které finančně podpoříme,“ dodává Ladislav Kučera.

You may also like...