Kniha memoárů Karla Engliše představuje první republiku s nadhledem a humorem

Na šedesáté výročí úmrtí Karla Engliše vycházejí jeho vzpomínky na období první republiky. Kniha nese název Tož poslouchejte, jak jsme budovali republiku. Českého  národohospodáře a státníka představuje z nezvyklého pohledu: jako člověka, který rád vyprávěl, žertoval a smál se.

„Je-li pravda, že vtip je koření života, je jistě kořením politiky. Na lidech, o nichž se velmi mnoho mluví a píše – a k nim patří nesporně politikové –, nás velmi často zajímá to lidské. Je tedy o politický humor zájem větší nežli o obyčejnou anekdotu. Proto jsem sebral některé humorné události, kde jsem byl subjektem nebo objektem, do sbírky pro rozveselení i poučení našich potomků; též k dokreslení historie,“ vysvětluje v úvodu knihy Karel Engliš.

Okouzlující smysl pro humor a elegantní nadhled, s nimiž autor popisuje řadu událostí i osobností veřejného života první republiky, se v některých později psaných kapitolách setkávají s určitou nostalgií.

„To je dáno okolnostmi vzniku memoárů. Karel Engliš je psal postupně mezi lety 1932 a 1959, tedy také v době, kdy totalitní režim pronásledoval jej i řadu jeho příbuzných, kolegů a přátel. Nicméně mně připadá pozoruhodné, že v knize převládají vtip, velkorysost a schopnost odpouštět, které Englišovi i za totality umožňovaly žít v prostoru vnitřní svobody,“ říká Alena Mizerová, ředitelka nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity.

Karel Engliš

K objevení a přepsání rukopisu přispěli členové Spolku přátel Karla Engliše, který vedle ediční řady spolupracuje také na digitalizaci rozsáhlé Englišovy pozůstalosti. Právě díky digitalizaci různých archivních fondů, na níž se významně podílí Česká národní banka, získala kniha bohatý obrazový doprovod v podobě fotografií, kreseb či dopisů. Součást knihy tvoří rovněž nedávno objevené karikatury, jež Engliš pořizoval během jednání prvorepublikových kabinetů.

Kniha vychází s podporou České národní banky. „Jsem velmi rád, že jsme mohli podpořit toto vydání vzpomínek profesora Karla Engliše. Jsem přesvědčen, že Karel Engliš byl mimořádnou osobností v dějinách české, respektive československé národohospodářské teorie a praxe. Englišovy vzpomínky představují skvělé připomenutí jeho úctyhodného života a díla, kterým k nám promlouvá i dnes,“ uvádí guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity patří k největším vydavatelům vědecké a studijní literatury v České republice a k významným evropským univerzitním nakladatelům. Ročně vydává přes 400 titulů. V populárně naučných edicích přibližuje nejširší čtenářské obci výsledky vědecko-výzkumné i pedagogické činnosti univerzity a představuje její významné osobnosti. V současnosti se zaměřuje na vydávání děl Karla Engliše, zakladatele a prvního rektora Masarykovy univerzity.

Spolek přátel prof. JUDr. Karla Engliše, z. s. (zkráceně též Spolek přátel Karla Engliše) je nezisková organizace sdružující rodinu Karla Engliše, odbornou veřejnost a nadšence. Klade si za cíl rozvíjet vědecký a duchovní odkaz Karla Engliše, seznamovat veřejnost s touto osobností a podporovat digitalizaci jeho pozůstalosti i vydávání jeho děl. Na jednotlivých projektech, které pomáhají tyto cíle naplnit, spolupracuje spolek s odbornými institucemi spjatými s postavou Karla Engliše či působícími v jeho rodném kraji. Další informace naleznete na webových stránkách spolku.

You may also like...