Magistrát zúžil přechod na Ládví. Semafor, který chtěla Praha 8, je podle něj drahý

Na ulici Střelničná na Ládví došlo k zúžení dvou pruhů do jednoho. Takovou úpravu dopravního značení stanovil magistrát hl. m. Prahy a námitky Prahy 8, že se nejedná o vhodné řešení, odmítl. Důvodem úpravy je bezpečnější přecházení.

Praha 8 se zúžením dvou pruhů na jeden nesouhlasí a obává se dopadů na plynulost dopravy. Naopak navrhla řešení v podobě semaforu, které magistrát označil za ekonomicky nevýhodné.

Semafor by byl nejlepší řešení, magistrát hlavního města ho ale označil za ekonomicky nevýhodný, neboli drahý. Přitom by to bylo nejbezpečnější řešení a nemělo by dopady na plynulost dopravy. Zároveň již skoro 3 roky žádáme o přisvětlení tohoto přechodu a což nám bylo také opakovaně odmítnuto. Obě tato řešení by byla pro bezpečnost jistě významnější než prosté škrcení dopravy, díky kterým prožíváme dopravní kolapsy každý den,“ uvedl Tomáš Slabihoudek, radní pro dopravu.

Podle Prahy 8 je nejvhodnějším řešením instalace světelného signalizačního zařízení, které by bylo synchronizováno s křižovatkou Davídkova/Střelničná. To by bylo z hlediska bezpečnosti nejvíce účinným opatřením, uvedla MČ Praha 8 ve svých připomínkách. To magistrát odmítl se zdůvodněním, že je instalace semaforu příliš drahá: “Instalace SSZ v místě daného přechodu je ekonomicky i dopravně nevýhodná,” reagoval magistrát na připomínky Prahy 8.

Se zúžením přechodu na jeden pruh nesouhlasí ani komise pro dopravu RMČ Praha 8, která o tomto řešení jednala opakovaně a která přijala nesouhlasné usnesení dne 11. listopadu 2020. Jedním z důvodů jsou negativní zkušenosti s tímto zúžením z roku 2018,” uvedl Martin Jedlička, předseda komise pro dopravu Prahy 8.

Podobné zúžení na stejném místě vyznačil magistrát už v roce 2018 a toto zúžení bylo odstraněno již po 4 dnech, z důvodu velkého počtu stížností veřejnosti i tehdejšího vedení městské části.

Titulní foto: wiki

You may also like...