Na cestách s Večerkou: Kunětická hora, Chrast a Ďáblova bible

Je začátek března, pomalu končí zima a my vyjíždíme na trip do východních Čech. Cílem je Kunětická hora, město Chrast a objevíme i místo, kde byla sepsána Ďáblova bible. Cestujeme testovacím vozem Kia Sportage 1.6 T-GDI, který zapůjčilo autocentrum AAA Auto.

Kunětické hora

Hrad Kunětická hora je historická pevnost nacházející se na stejnojmenném kopci nedaleko města Pardubic. Jedná se o významnou památku středověké architektury s bohatou historií. Hrad byl postaven jako součást obranného systému na ochranu obchodních cest a jako sídlo panovníků. Během své historie prošel několika přestavbami a úpravami.

Hrad má charakteristickou polohu na skalnatém vrcholu kopce a skládá se ze dvou palácových křídel spojených čtvercovou věží. Jeho architektura kombinuje prvky gotiky, renesance a později baroka. Hrad byl postaven z kamene a cihel a kdysi měl hradby a bašty, které chránily jeho obyvatele.


Kunětická hora byla důležitým strategickým bodem v regionu a hrála významnou roli v českých dějinách. Během své existence byl hrad mnohokrát dobyt, obsazen a vypleněn. Dnes je považován za významnou kulturní památku a turistickou atrakci.

Pro návštěvníky je Kunětická hora přístupná jako turistická destinace. Mohou si prohlédnout zříceniny hradu, vychutnat si krásné výhledy na okolní krajinu a navštívit různé kulturní akce, které se zde konají.

Chrast u Chrudimi

Přijíždíme do města Chrast, které se nachází necelých dvanáct kilometrů jihovýchodně od Chrudimi. Žije zde přibližně 3 200 obyvatel. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. První písemná zmínka o Chrasti pochází z roku 1318 a traduje se, že jí založili mniši z podlažického kláštera. Mezi pamětihodnosti v obci patří například Zámek Chrast a kostel Nejsvětější Trojice, který pochází z 18. století. Kromě toho se zde nachází také několik zachovalých usedlostí a venkovských domů s tradiční architekturou. Okolí obce nabízí přírodní scenérie vhodné k procházkám, cyklistice a dalším venkovním aktivitám.


Pokud vás na cestách a při prohlídce památek přepadne hlad, stačí se zastavit v místním hostinci Na Kopečku. Nabídka jídel tradiční české kuchyně, čepované pivo a to i nealko, klidné čisté prostředí a najíte se za přijatelnou cenu.

Podlažice a Ďáblova bible

Stačí popojet kousek od Chrasti a přijedete do malé vesničky. Podlažice se poprvé zmiňují jako benediktinský klášter v roce 1159. Roku 1421 byl klášter vypálen a zničen husity a zřícenina později rozebrána jako stavební materiál. Na místě někdejšího klášterního kostela byl v letech 1696–1721 vystavěn barokní kostel svaté Markéty.

Kostel svaté Markéty

Codex gigas je největší rukopisná kniha světa. Byla pravděpodobně napsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře. Bývá označována latinsko-řecky Codex gigas (v překladu „Obrovská kniha“), počeštěně Kodex gigas, nebo podle výjimečného vyobrazení ďábla také jako Ďáblova bible. Záměrem autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla, vytvořit jakousi „knihovnu v jediné knize“.

Codex gigas – začátek biblické Knihy Moudrosti

Codex gigas je svázán v dřevěných deskách potažených světlou kůží, opatřených kovovým zdobením. Rozměr desek je 920×505×220 mm. Původně obsahoval 320 pergamenových listů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Odstraněné listy pravděpodobně obsahovaly řeholní pravidla benediktinského řádu. Hmotnost celého kodexu je 75 kg a odhaduje se, že na výrobu potřebného pergamenu bylo spotřebováno 160 kůží oslů či mezků. Rukopis je  uložen v Královské knihovně ve Stockholmu.

PF
Zdroj: wiki, místní archívy
Foto: archív redakce

You may also like...