Nakladatelství Vyšehrad vydává knihu Stručné dějiny stvoření

Popularizátor vědy Bill Mesler a vědec H. James Cleaves II sledují často klikaté cesty a nesnadná vítězství těch, kdo bořili stávající mýty ve vědách a snažili se rozluštit tajemství původu světa a života. Jejich líčení začíná od nejstarších dob a pokračuje přes renesanci a osvícenství k Darwinově evoluční teorii a konečně i k objevení DNA. Tato fascinující objevitelská cesta si všímá nejen hledání odpovědi na otázku, kde se vzal život, ale prozkoumává i samu podstatu vědeckého bádání a objevů a jejich objektivity.

Dějiny západní vědy jako příběh hledání odpovědi na otázku: „Jak vznikl život?“

Otázka, jak vznikl život, má v sobě cosi, co ji vyděluje od všech ostatních otázek, na něž se kdy věda pokoušela odpovědět. Není to otázka stejného druhu jako ptát se, jak se utváří pohoří či co je příčinou přeměny vody v páru. Otázka vzniku života se dotýká něčeho hluboko v samotném jádru lidské existence. A hovoří i o významu, jenž může nebo nemusí ležet mimo tuto existenci. Pramení z duchovní nejistoty, která u lidí vedla k úvahám o všemocném Stvořiteli, a dotýká se nejen toho, odkud jsme se vzali, nýbrž především toho, proč tu jsme. V jistém smyslu je to konečná otázka všech otázek. Pustit se do řešení takové otázky vyžaduje kapku buřičství – je to úkol, žádající si jedince s odvahou, jež někdy hraničí až s pyšnou arogancí. Řady těch, kteří se o to pokusili, čítají mnohé z nejbrilantnějších mozků v dlouhé historii vědy. Jejich životy byly plné okamžiků vítězství i tragických proher.

Příběhy těchto odvážlivců nás učí něco o povaze samotné vědy. Žádná jiná otázka nikdy nevbouzela takovou kontroverzi a žádná jiná v tak hojné míře nezbavovala vědu jejího pozlátka objektivity. Jakkoliv si můžeme přát a věřit, že věda je čistou snahou o hledání pravdy, nezatížené lidskými předsudky, věda jako systém poznávání existuje a odjakživa existovala ve světě lidských bytostí – vědců – se všemi jejich slabostmi a sklonem k sebeklamu.

Toto je příběh o tom, jak se na Zemi objevil život. Stejnou měrou je to však též příběh o tom, jak se vyvíjel náš pohled vznik života na Zemi. V jednadvacátém století je snadné spatřovat vše jako progresivní vývoj dějin s jasnou trajektorií. Jenže na počátku bylo tmářství a ignorance.

Přehled kapitol:
1. Působením vašeho Slunce
Staré národy se ptají, odkud se vzal život * Anaximandros vysvětluje přírodu * Aristotelés píše o spontánním samoplození
2. Provando e riprovando
Francesco Redi a vědecká metoda * Van Helmontův recept na myš * Všechen život pochází z vajíčka
3. Oko komára
Osvícenství mění obraz vědy * Hooke píše dílo Micrographia * Antoni van Leeuwenhoek objevuje mikroskopický svět
4. Laboratoř ateistů
Voltaire přemýšlí o inteligentním plánu * Ateisty zajímá původ života * Buffon pozoruje „reprodukci“
5. Životní síla
Neobvyklý experiment Andrewa Crosse * Vitalismus a „nepostižitelné fluidum“ * Británie očarovaná knihou Po stopách dějin stvoření světa
6. Vdechnuty tvůrcem do několika málo forem či dokonce do jediné…
Plavba lodi Beagle na Galapágy * Kniha O vzniku druhů sbírá přívržence * Darwinova představa teplého jezírka
7. Sny příjemné, byť klamné
Pasteur vyvrací představu nadbytečného boha * Thomas Huxley pečuje o novou generaci vědců * Zárodečná teorie nemocí versus spontánní samoplození
8. Beze stopy počátku
Ještě starší Země, než jsme mysleli * J. B. S. Haldane a jeho „položivý“ organismus * Alexandr Oparin přepisuje obraz primitivní Země
9. Laboratoř Země
Stanley Miller vytváří základní stavební prvky života * Počátky exobiologie * Do hry vstupuje NASA
10. Monopol nukleové kyseliny
Mise Apolla 11 na Měsíc * Protenoidní mikrosféry Sidneyho Foxe * Watson a Crick objevují „tajemství života“
11. Život, kam se podíváš
Záhadná hornina z Marsu * A zase ta panspermie * Meteority jako nositelé života?
12. Jedna zárodečná forma
Poslední společný předek (LUCA) * Revoluce podle Carla Woeseho * Pátrání po oceánských kuřácích
13. Zrození buňky
Zrození RNA světa * Genetické inženýrství otevírá nové světy * Nové zrození?

Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze roku 2020 ve společnosti Albatros Media a. s.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...