Nová platforma umožní společnostem zdarma vytvořit ESG report

Nestálost trhu a rozsáhlé narušení dodavatelského řetězce činí pro společnosti stále větší výzvu omezit náklady a udržet své podnikání v chodu. Dodavatelské řetězce a výrobní linky generují velké množství dat a zákazníci očekávají, že budou mít přehled o tom, kdy zboží dorazí. Nedávná studie McKinsey zjistila silnou korelaci mezi úspěšností plánování organizace a zavedením pokročilé analytiky. Řízení dodavatelského řetězce založené na datech nabízí totiž nové způsoby, jak se vyhnout narušení a rychle a jistě reagovat na nepředvídané okolnosti. 

Tableau Cloud poskytuje špičkovou analytickou platformu, která vychází vstříc zákazníkům tam, kde nejraději provozují své podnikání. Až 70 % nových zákazníků si vybírá Tableau Cloud místo lokálního nebo hybridního řešení, které by jim poskytlo analytické služby. Tableau také nadále nabízí řešení pro vlastní správu a snaží se zákazníkům poskytovat flexibilní možnosti, které potřebují.

„Rychlost, snadnost použití a flexibilita jsou pro Tableau klíčovými odlišnostmi a důvody, proč se zákazníci spoléhají na to, že jim pomůžeme transformovat jejich podnikání prostřednictvím rozhodování založeného na datech a zvýšení efektivity,“ řekl Francois Ajenstat, produktový ředitel Tableau ve společnosti Salesforce. „S řešením Tableau Cloud usnadňujeme našim zákazníkům dosažení ještě většího analytického úspěchu. Tableau Cloud pomáhá našim zákazníkům poskytovat analytiku a zároveň zajišťovat nejvyšší úroveň důvěryhodnosti, dostupnosti a výkonu.“ 

Automatizované informace rychleji a snadněji 

Data Stories přidává nově do tabulek Tableau automatizovaná vysvětlení v jednoduchém jazyce, což zákazníkům pomáhá rychleji porozumět datům a pracovat s nimi. Automatizace analýzy, sestavování a sdělování poznatků z dat v moderním, snadno srozumitelném formátu odstraňuje nutnost opakovaného vysvětlování dashboardů, zpřístupňuje data podnikovým uživatelům a pomáhá zvýšit míru přijetí analytiky v celém podniku.

Tableau také rozšiřuje svou nabídku Accelerators a možnosti Tableau Exchange, důvěryhodného centra nabídek, které rozšiřují platformu Tableau a pomáhají zákazníkům zrychlit dosahování hodnoty. Accelerators jsou přizpůsobitelné dashboardy, které lze použít v různých odvětvích, odděleních a podnikových aplikacích k rychlému získání přehledu. Tableau má nyní na Tableau Exchange více než 100 akcelerátorů, včetně těch, které vytvořili odborníci v rámci Tableau Partner Network, což dále rozšiřuje jedinečné případy použití, které mohou zákazníci uplatnit.

Tableau Exchange také obsahuje novou funkci, která zákazníkům umožňuje prozkoumat a používat jakoukoli nabídku z Tableau Exchange přímo v aplikaci, aniž by bylo nutné ji stahovat zvlášť. Lidé tak zůstávají v obraze a mohou získat správné řešení, když ho potřebují. 

Nové funkce, které zvyšují efektivitu

Tableau také představuje Advanced Management, který pomáhá zákazníkům Tableau spravovat, zabezpečovat a škálovat kritické analýzy v rámci celého podniku. Správci mohou získat hluboký přehled o přijetí a výkonnosti, využít pokročilé možnosti šifrování pro splnění bezpečnostních požadavků a získat zvýšené kapacitní limity, které zajistí, že týmy a jednotlivci budou mít přístup k relevantním datům. Mezi příklady patří např:

Šifrovací klíče spravované zákazníkem, které pomáhají zákazníkům splnit organizační normy a přidat další vrstvu ochrany jejich dat.

Deník aktivit, který poskytuje podrobné údaje o událostech, které správcům pomáhají sledovat, jak jednotlivci používají Tableau. Umožňuje také audit oprávnění pro lepší zavedení kontroly nad nasazením v podniku.

Přehled pro správce, uchovává data až po dobu jednoho roku, což pomáhá sledovat využití datových sad, přijetí licencí a dobu načítání vizualizací.

„Data jsou klíčová pro splnění slibu využití vědeckých poznatků o mRNA k vytvoření nové generace transformativních léků pro pacienty,“ řekl Adam Mico, ředitel pro vizualizaci a podporu dat ve společnosti Moderna. „Bezpečnost, správa, škálovatelnost a spravovatelnost jsou důležitými součástmi naší celkové strategie analýzy dat a jsme nadšeni, jak nám Advanced Management usnadní a urychlí optimalizaci nasazení.“

Zapojení systému Einstein do aplikace Tableau přináší hlubší vhled do celého systému Salesforce Customer 360. Tableau také pomáhá řídit Salesforce Customer 360 a umožňuje zákazníkům plně využívat jejich data k získání užitečných poznatků z jejich dat CRM.

Díky technologii umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) Einstein Discovery pomáhá Tableau lidem s odbornými znalostmi v dané oblasti činit lepší rozhodnutí rychleji a s větší jistotou. Například Model Builder umožňuje obchodním týmům společně vytvářet a využívat prediktivní modely pomocí enginu Einstein Discovery, aniž by musely opustit své pracovní postupy v Tableau.

Vložení nástroje Einstein Discovery do nástroje CRM Analytics, pokročilého analytického řešení pro uživatele CRM, pomůže zákazníkům získat užitečné informace přímo v pracovním postupu Salesforce:

  • V případě, že se jedná o textové shluky, využívají se modely strojového učení (ML) k extrakci klíčových slov z rozsáhlých textových polí, aby se rychle odhalily skryté poznatky a zlepšilo se tak rozhodování.
  • Detekce zkreslení pro modely více tříd rozšiřuje možnosti použití modelů více tříd tím, že odstraňuje zkreslení podle proměnných, čímž předchází nutnosti znovu trénovat celý model.

You may also like...