Omezení černého trhu s vínem a zvýšení garance kvality a původu vína

Novela vinařského zákona v ničem nesplnila očekávání. Omezení černého trhu s vínem a zvýšení garance kvality a původu vína – to byly dvě hlavní mantry, kterými se zaštiťovali předkladatelé a zastánci novely vinařského zákona – Ministerstvo zemědělství vedené v té době Marianem Jurečkou za vydatné podpory Svazu vinařů ČR.

Na argumenty Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Vinařské asociace ČR (VA ČR), že k těmto cílům novela nepovede, ale naopak přinese byrokratickou zátěž a poškodí malé producenty a obchodníky, nebyl brán zřetel. Dva roky po přijetí novely ukazuje reálná praxe, že navzdory opakovaným snahám jejích zastánců obhajovat jí před spotřebitelskou veřejností, nebyl splněn žádný ze slibovaných cílů.

Z dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyplývá, že dovoz vína ze zahraničí od doby zavedení novely poklesl, a to i přesto, že její zastánci tvrdili, že na černém trhu je 100 – 150 milionů litrů vína dovezených ze zahraničí bez řádné evidence. Toto neevidované víno se však ani po zpřísnění legislativy nikde neobjevilo a údajný únik na daních, který byl jednou z hlavních motivací k novele, se tedy nepotvrdil.  

Foto z tiskové konference: Petr Brodecký

Procento nevyhovujících vzorků vína z pohledu falšování v loňském roce oproti roku 2017, kdy novela vstoupila v platnost, dokonce mírně vzrostlo, i když počet takto nevyhovujících vzorků klesl – to ale proto, že bylo hodnoceno nižší množství vzorků vín. A co více – navzdory celosvětovým trendům snižovat produkci plastů novela naopak přispívá ke zhoršení kvality životního prostředí. 

„Nejen z výše uvedených údajů je zřejmé, že novela vinařského zákona nijak neovlivnila dlouhodobé trendy na tuzemském trhu vín a naopak zvýšila byrokracii v podnikání tisíců vinařů a vinoték, které zatížila neúčelnými povinnostmi,“ zdůrazňuje předseda ASZ ČR Josef Stehlík.

Podle místopředsedy Vinařské asociace ČR Jiřího Maděřiče se přijetím novely potvrdily všechny předpoklady a rizika, na která asociace dlouhodobě upozorňovala. „Kvalita našich vín se přitom skutečně zlepšuje, to však není zásluhou novely, ale poctivé práce našich vinařů, kterým novela spíše komplikuje život, “ konstatuje Jiří Maděřič.

Vliv na negativní změnu podnikatelského prostředí měl zejména nárůst počtu pracovníků orgánů dozoru a s tím související navýšení počtu kontrol, stejně jako zavedení změn v daňovém systému.

Novela ovšem nekomplikuje podnikání pouze menším a středním vinařům a vinotékám, ale představuje také negativní vliv na životní prostředí. V době, kdy se na národní, evropské i světové úrovni cíleně snižuje používání plastů, nutí znění novely vinotéky prodávat stáčené víno v plastových bag-in-boxech, což je často jediná možnost, jak uspokojit požadavky návštěvníků vinoték. Nákup těchto plastových obalů samozřejmě také znamenal pro vinotéky zvýšení nákladů a zhoršení konkurenční pozice vůči průmyslovým výrobcům a prodejcům vína. 

„Novela také nijak nepřispěla k omezení klamání spotřebitele. Garance původu moravských a českých vín sice existuje, pro spotřebitele je ale těžké odlišit od sebe levná dovozová vína plněná v ČR do lahví, které jsou opatřeny etiketami s názvy moravských měst a obcí. V tomto případě zákon nic neřeší, přestože se jedná o primární způsob klamání spotřebitele,“ upozorňuje další ze zástupců VA ČR Josef Valihrach ml.

Asociace soukromého zemědělství ČR a Vinařská asociace ČR proto na základě těchto skutečností vyzývají Ministerstvo zemědělství ČR k otevření debaty o aktualizaci zákona s reflexí současných trendů ve výrobě a s přihlédnutím ke stávajícím evidenčním povinnostem živnostníků, zejména daňovým.

Asociace soukromého zemědělství ČR, Vinařská asociace ČR

You may also like...