Výstava obrazů Impresionismus Od úsvitu do soumraku

Rozsáhlá expozice v Jízdárně Pražského hradu představuje návštěvníkům pozoruhodnou etapu slovinského umění, které se začalo formovat a prosazovat v poslední třetině 19. století.

Díky nové generaci domácích impresionistů se slovinské výtvarné umění podstatně diverzifikovalo a poprvé ve své historii obsahovalo malířství, sochařství, architekturu, grafiku i fotografii. Jeho nositeli byli Slovinci, kteří svou tvůrčí vitalitou zastínili německé krajany v Kraňsku.

Slovinský impresionismus je na první pohled opožděný projev avantgardního směru poslední třetiny 19. století, přesto jej nemůžeme izolovat od soudobých tendencí art nouveau a symbolismu. Důsledkem malby přímo před motivem je improvizovaná technika, která představuje autentickou formu postimpresionistických tendencí, protože slovinská impresionistická malba je výrazem krajně subjektivizovaného prožívání motivu. Pro Slovince měl impresionismus Ivana Grohara, Riharda Jakopiče, Matiji Jamy a Matěje Sternena po celé dvacáté století zvláštní význam. Pozvedl výtvarné umění z téměř folklorního způsobu malování obrázků mezi svobodná umění, sekularizoval je, obohatil je o fotografii a první amatérské filmy a Slovince uvedl do moderní doby, jejíž podstatou je vizuální komunikace.

Foto: Petr Brodecký

Výstavu pořádá Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Národní galerie Slovinska.

17. května – 16. září 2019 Jízdárna Pražského hradu 

Otevřeno denně, 10 – 18 hod 

Autoři: Mateja Breščak, Michel Mohor, Damjan Prelovšek, Alenka Šimončič, Andrej Smrekar

Architektonické řešení: Vladimír Kosík

Grafický design: Spyron Design, s.r.o.

Vstupné: Plné 150 Kč,  Snížené 80 Kč.  Rodinné 300 Kč

Výstava se koná pod záštitou prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana, a prezidenta Republiky Slovinsko, pana Boruta Pahora.

You may also like...