Poklepání na základní kámen posunulo výstavbu mateřské školky Mydlinky do další fáze

Slavnostním poklepáním na základní kámen a podpisem pamětního listu dne 6. září 2022 posunuli zástupci vedení městské části Praha 12 spolu se zástupci zhotovitele a projektanta stavbu nové mateřské školky Mydlinky do další fáze. Moderní mateřská škola pro 112 žáčků roste na pozemku mezi ulicemi Dolnocholupická, K Beránku a Lešetínská a bude postavena v pasivním energetickém standardu, aby se minimalizovaly náklady na její provoz.

Na břehu Vltavy v místě brownfieldu po bývalém cukrovaru vzniká nová čtvrť, která nabídne přes 700 bytů pro nové obyvatele. Z toho důvodu je pro nás zásadní, aby v této lokalitě další mateřská škola vznikla,“ říká starosta městské části Jan Adamec.

Objekt školky, který je díky sklonu terénu částečně zahlouben v zemi, nabídne 4 prostorné třídy včetně dalšího zázemí, centrální moderně vybavenou kuchyň, velkorysou vstupní halu a učebnu pro speciální výuku. Mateřinka se zelenou střechou je zasazena do zahrady, kde vzniknou dvě hřiště. Cílem projektantů a architektů bylo i zachování většiny stromů, aby se kácení minimalizovalo na nezbytně nutnou úroveň.

Před čtyřmi lety jsme občanům slíbili novou školku v lokalitě, kde žádná není. Mám radost, že se uvedený slib daří plnit a vzniká nádherná školka se zelenou střechou, citlivě zasazená do rozlehlé zahrady, která navíc minimalizuje provozní náklady za energie. Pro mě je to sen, který se stává skutečností,“ uvedl Vojtěch Kos, 1. místostarosta MČ Praha 12.

Projekt „Výstavba MŠ Mydlinky v pasivním standardu“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitelem stavby je „Společnost GEOSAN – NEPRO Mydlinky“, projektantem a autorem finálního architektonického návrhu je společnost LOXIA a.s.

Náklady na vybudování nové mateřské školky budou zhruba 130 miliónů Kč včetně DPH. Pokud půjde vše podle plánu, měla by mateřinka přivítat první žáčky již v září 2023, tj. 17 měsíců po zahájení výstavby,“ uzavírá místostarosta pro investice Jiří Fremr.

You may also like...