Pražská inovační rada projednala dotace na podnikání a výzkum

Pražská inovační rada (PIR) se v pondělí na svém zasedání seznámila se dvěma novými dotačními programy na podporu projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Jejich celková hodnota činí 32 milionů korun. Připravuje je hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii). Přihlásit se bude moct každá výzkumná instituce, vysoká škola nebo firma, která sídlí v metropoli. Dotační programy ještě čeká schválení Radou hl. města Prahy a Zastupitelstvem. PIR byla informována také o dalších projektech, mimo jiné o úspěšném programu DoToho! na podporu covidem zasažených firem a činnosti expertních inovačních platforem.

“Rozběhla se celá řada aktivit, které formují pražský inovační ekosystém. Hlavní město se proto rozhodlo od příštího roku podpořit tato úsilí vyhlášením vlastního grantového programu na podporu inovací a znalostního podnikání – prozatím ve výši 20 milionů korun. Se zvyšující se důvěrou mezi veřejnou správou, univerzitami a podniky tak Praha může reálně pomýšlet na to stát se skutečně inovačním hubem,” řekl k zasedání PIR pražský primátor Zdeněk Hřib. 

„Těší mě, že díky Pražskému inovačnímu institutu, který si vzal pod svá křídla Podnikatelské a inovační centrum, je celá agenda komplexněji provázána napříč inovacemi a podpory podnikání v rámci Regionální inovační strategie. Vzniklé projekty přinesou městu přidanou hodnotu nejen z oblasti inovací, ale i prostřednictvím sdílených nápadů, které v celém spektru vznikají,“ uvedl pražský radní pro oblast vědy a podpory podnikání Vít Šimral. 

Pražský inovační institut společně s hlavním městem finišuje vyhlášení dotačního programu Asistenční vouchery z projektu Prague Smart Accelerator. Cílem je podpořit přípravu a rozvoj projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Pražské výzkumné instituce, vysoké školy nebo firmy budou moct žádat až o 12 milionů korun, které pocházejí z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu města. Na Asistenční vouchery bude příští rok navazovat grantový program MHMP v hodnotě 20 milionů Kč. “Měli jsme tu čest představit PIR nové dotační programy. Inovační agenda se již do značné míry etablovala jako pilíř městského a vlastně jakéhokoli rozvoje. Praha navíc poprvé v historii disponuje nástrojem, jímž je Pražský inovační institut, který dokáže identifikovat nové podnikatelské příležitosti v pražské ekonomice – tváří v tvář aktuálních a budoucích společenských výzev,” dodal inovační manažer Prahy Tomáš Lapáček.

Ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous představil členům PIR také výsledky úspěšného mentoringového programu DoToho! Druhé kolo odstartovalo začátkem listopadu a mohou se do něj hlásit firmy s obratem od tří do 300 milionů korun, podobně jako v kole prvním. Program vznikl z iniciativy pražského byznysového centra Opero a Pii. Pražský inovační institut také členům PIR představil Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku, která má Prahu dovést dovede k výraznému snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a snížení emisí skleníkových plynů. Pii od července provozuje Podnikatelské a inovační centrum hl. města Prahy (PIC) a organizuje pravidelná zasedání inovačních platforem na téma rozvoje biotechnologií, umělé inteligence, vesmírných technologií, urbánních inovací či kulturně-kreativních odvětví.

Pražský inovační institut (Pii) založilo formou zapsaného ústavu hlavní město Praha v lednu 2020. Tato veřejně prospěšná organizace se zaměřuje na podporu rozvoje vzdělávání, města, podnikání a životního prostředí. Chce se stát rovněž spojnicí mezi světem byznysu a veřejnou i akademickou sférou.

You may also like...