Setkat s přírodou se můžeme i v Praze a okolí

Čtrnáctý ročník kampaně Setkání s přírodou, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody, začíná v pátek 11. 6. 2021 a nabízí spoustu exkurzí i v Praze a okolí. Poznejte tedy i vy tu trochu přírody, kterou okolo sebe ve velkém městě máme. S exkurzemi v Praze začínáme hned v pondělí 14. června v 8 hod. u rybníku Šeberák v Kunraticích, kde budeme pozorovat zdejší ptactvo (dalekohled s sebou).

14. června se můžeme od 19 hod. setkat také s netopýry v Záběhlicích u Botiče, kde společně s organizátory projdeme meandr Botiče a bude zde i soutěž o ceny. S netopýry se budete moci potkat i následující den, 15. června se za nimi sejdeme v 19 hod. v Praze 5 v parku Cibulka.

Setkání s ploskorohy proběhne v Radotínském údolí 17. června. Ploskorozi vypadají jako motýli, ale blíž mají k obecně známým mravkolvům. Tento barevný klenot je jeden z nejzajímavějších druhů, kteří žijí v Radotínském údolí.

Dalších exkurzí je možné se zúčastnit v okolí Prahy, ve Vodním domě u Želivky se potkáme s vážkami, kde je vystavená i putovní expozice Rok vážek, v Srbsku u Berouna proběhne další pozorování netopýrů, tentokrát ve skalách Českého krasu. V okolí Vraného nad Vltavou bude zdolána Zvolská homole, ve Velkých Popovicích proběhne setkání s vodomilnou faunou a florou. Na Borovsku u Želivky se pak vydáme na Hadce hledat Kuřičku. A závěrem týdne vás rádi potkáme na Berounsku ve Zbečně, kam se vydáme za ptačím zpěvem.

Podrobnosti o akcích najdete na webu setkanisprirodou.cz. Vstup na všechny exkurze je zdarma.

Smyslem kampaně ČSOP Setkání s přírodou je umožnit veřejnosti navštívit přírodovědně zajímavá místa v doprovodu zasvěceného průvodce. Zájemci tak mohou v atraktivní době navštívit cenné lokality, vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit. Termín kampaně má začátek vždy druhý pátek v červnu a konec následující neděli.

You may also like...