SOCR ČR: Odmítáme plán vlády, zavedení omezení počtu zákazníků v prodejnách, který zvýší rizika nákazy koronavirem

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) důrazně varuje před zavedením omezení počtu zákazníků v prodejnách v rozsahu jeden zákazník na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Vládu jsme opakovaně upozornili, že tento odborně nijak nezdůvodněný limit povede k vytvoření značné koncentrace lidí před vstupem do obchodů a nákupních center, a 20-30 % zákazníků nebude možno vůbec obsloužit. Navíc toto opatření zbytečně zvýší mobilitu lidí, kteří se budou mezi prodejnami pohybovat a hledat tu s nejmenšími frontami.

  • Omezení počtu zákazníků v prodejnách prudce zvýší koncentraci lidí před obchody
  • Až třetina zákazníků nebude vůbec obsloužena, další budou muset čekat desítky minut venku v zimě
  • Obchody se během celé epidemie nestaly ohnisky šíření epidemie, a to i díky investicím ve výší téměř 5 miliard Kč

„Fakta mluví jasně. Pokud se opravdu zavede limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních plochy, bude to ve špičce znamenat až hodinu dlouhé čekání na vstup do prodejny. Venku a v zimě. To, co naopak potřebujeme, je maximálně urychlit odbavení zákazníků, prodloužit dobu prodeje jako v jiných zemích a soustředit se na hygienickou ochranu zákazníků i zaměstnanců. Namísto toho česká vláda nechá prodejny v neděli uzavřené a zkracuje dobu prodeje v ostatní dny,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR. „Vláda od začátku mluví o nutnosti zamezit shlukování lidí a snížit jejich mobilitu. Co ale udělá člověk, který přijde a uvidí desítky metrů dlouhou frontu před prodejnou? Půjde hledat jinou. To ať pak vláda pustí do ochozů fotbalových stadionů fanoušky. Efekt bude stejný.“

Obchody se i díky masivním investicím ve výši 4,8 miliardy Kč do hygienických opatření dosud nestaly ohnisky šíření koronaviru. Zvládly obrovské výkyvy poptávky letos na jaře a i přes nepříznivou situaci na mezinárodních trzích udržely přijatelnou cenovou hladinu potravin. Řadu opatření obchody udržovaly i přes léto nad rámec povinností stanovených vládou, a stejně odpovědně se chovají i nyní. „Děláme vše pro to, aby byli naši zákazníci i zaměstnanci v bezpečí – a jsme v tom úspěšní. V řadě věcí se inspirujeme příklady ze zahraničí a nechápeme, proč se stejně nepoučí i vláda,“ dodává Tomáš Prouza.

Výzva k okamžitému zrušení omezení počtu lidí na prodejně je založena na analýze dat návštěvnosti prodejen, nikoli pocitech či dojmech. Naproti tomu argumentace vlády, „že si to tak myslí„, je naprosto nepřijatelná. Stejně tak nepřijatelné je, že „tabulka opatření“ byla projednána pouze Radou vlády pro zdravotní rizika a nikoliv vládou. „Vláda chce stanovit zásadní pravidla fungování české společnosti na mnoho měsíců, požaduje pro jejich aplikaci dlouhodobé zachování nouzového stavu, ale přitom premiér a jeho ministři odmítají nést odpovědnost za změny, které prosazují,“ připomíná Tomáš Prouza.

Co funguje k zamezení šíření koronaviru?

Co způsobí omezení počtu zákazníků na prodejnách

Omezení koncentrace – shlukování lidí

Vytváření dlouhých front před vstupem do prodejen s dobou čekání ve špičce až 60 minut.

Zákazníci budou ze strach, že se do prodejny vůbec nedostanou, přicházet k prodejnám ještě před jejich otevřením a budou vznikat velké shluky.

Omezení mobility lidí

Lidé se budou pohybovat mezi prodejnami a hledat tu s nejmenší frontou. Zvýší to celkovou mobilitu i dobu lidí v kontaktu s jinými (MHD, ulice apod.).

Zkrácení kontaktu lidí mezi sebou

Prodlouží se doba kontaktu mezi lidmi – čekání ve frontách nebo v MHD při cestování.

 

Další rizika vyplývající z přijatých opatření

 

Obnova panických nákupů – lidé budou mít strach, že se do prodejen nedostanou. Může dojít k opětovnému vykupování prodejen.

Výrazný pokles ochoty dodržovat jakákoliv opatření, negativní změna společenské nálady.

„Průzkum společnosti Nielsen jasně prokázal pozitivní změny chování zákazníků. Nedochází k panickým nákupům, lidé chodí do prodejen v menším počtu, nikoli celé rodiny, snížila se frekvence a zvětšila se velikost jednotlivých nákupů. Pokud měla vláda v plánu tento trend změnit, a k tomu vytvořit i z obchodů možná ohniska koronaviru, tak je na nejlepší cestě toho dosáhnout,“ zdůraznil T. Prouza

You may also like...