Trojská botanická zahrada spustila projekt pro veřejnost v podobě online přednášek s odborníky

Celý rok 2021 nese motto Jedovaté rostliny. Témata přednášek jsou tedy zaměřená na botaniku, jedovatost, fytotoxikologii, vlivy jedů na člověka, travičství. Přednášet budou odborníci nejen z naší zahrady, ale i z dalších organizací.

 • Vysílat budeme přes platformu Teams. Pokud to situace dovolí, bude možnost přijít na přednášku i do zahrady.
 • Vstupenky si lze zakoupit nejpozději v den konání přednášky do 12 hodin na www.botanicka.cz.

Zakoupením vstupenky na přednášku za 100 Kč podpoříte naši zahradu v této nelehké době, získáte možnost připojit se na vybranou akci a jednorázový vstup do venkovních expozic.

 1. 2. 2021
  Fytodermatitidy aneb rostlinné dráždění
  PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.

Rostliny vnímáme všemi smysly. Někdy ale i tak, jak nechceme. Jaký vliv mají některé látky rostlin na naši pokožku? Co způsobuje alergie a zvláštní reakce? Zkrátka jak se rostliny brání vnějším útokům člověka? Mechanické či chemické podráždění, kontaktní či fototoxické dermatitidy nám představí Jana Karlíčková z katedry farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty Karlovy univerzity.  

 1. 2. 2021
  Historie a fantazie travičství
  PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.

Jedovaté rostliny jsou nedílnou součástí přírody, obklopují člověka od nepaměti. Nejdříve se je naučil poznávat, později i využívat pro své potřeby. Jedovaté látky si rostliny zřejmě vytvářejí proto, aby se dokázaly přizpůsobit ne vždy příznivým životním podmínkám nebo aby se ubránily před predátory. Časem se prokázalo, že tyto speciální látky mohou  ve správné dávce i léčit. Některé z nich našly uplatnění v medicíně, jiné se staly předlohou pro vývoj účinných látek k léčbě řady onemocnění.

V této přednášce se budeme věnovat těm jedovatým rostlinám, se kterými se můžete potkat od jara do podzimu při toulkách lesem, na loukách, nebo je dokonce pěstujete ve své zahrádce a jejichž obsahové látky nebo látky od nich odvozené se používají v léčbě mnoha nemocí. Dozvíte se, k čemu potřebovala Kleopatra rulík zlomocný, čím se léčí „nemoc králů“ apod.

 1. 2. 2021
  Rostliny v bitevní vřavě – šípové jedy a jiné
  PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

Zákeřné jedovaté šipky vystřelené neznámo odkud nebo dýky s ostřím potřeným látkou způsobující okamžitou smrt stály v minulosti u důležitých milníků naší společnosti. Jaké rostliny se používaly v boji s nepřítelem? A jakými se naopak léčila válečná zranění? O tom všem nám poví Jan Martin z České fototerapeutické akademie. 

 1. 3. 2021
  Jak orchideje lákají opylovače
  RNDr. Jan Ponert

Orchideje jsou počtem druhů největší čeledí rostlin, která roste na všech kontinentech kromě Antarktidy. Známé jsou především díky jedinečné stavbě svých květů. Květy jsou u drtivé většiny orchidejí určeny k tomu, aby přilákaly určité opylovače a přiměly je k přenesení pylu na jinou rostlinu. Některé druhy za to dávají opylovačům odměnu, například nektar. Mnohé druhy ale žádnou odměnu nemají a opylovače podvádějí. V přednášce si nejprve ukážeme, proč orchideje na rozdíl od jiných rostlin vytvářejí své komplikované květy. Poté si na příkladech různých druhů z celého světa vysvětlíme vybrané způsoby, jimiž lze opylovače přilákat a přimět k tomu, co orchidej potřebuje. 

 1. 3. 2021
  Vybrané druhy dřevin Appalačského pohoří
  Tomáš Vencálek

V říjnu roku 2019 uspořádala Botanická zahrada Praha expedici do východní části Spojených států amerických, do Appalačského pohoří. Během úžasné cesty od jihu až po nejsevernější část v Marylandu procestovali naši botanici tyto hory křížem krážem od nejnižších poloh
až po vrcholky hor. Během přednášky vám kurátor dřevin mírného pásma Tomáš Vencálek představí stromy, které možná známe i z českých parků. V Appalačském pohoří je najdeme v jejich původním prostředí plané a v kultivarech, které určitě neznáme. Nechte se překvapit. 

 1. 3. 2021
  Jedovaté rostliny ve sbírkách trojské botanické zahrady
  Klára Lorencová, Jarmila Skružná

Všichni známe příběhy otrávených šipek, odvarů z bolehlavu či durmanu nebo pokrmů ze špatně připravených fazolí. Možná máte na zahradě nebo v bytě jednu jedovatou rostlinu vedle druhé a ani o tom nevíte. Naše přednáška uvádí celoroční téma jedovatých rostlin v naší přírodě i zahradě. Pojďte s námi prozkoumat tajemství nebezpečných rostlin.

Podrobnosti k akcím: https://www.botanicka.cz/clanky/akce/cyklus-prednasek-leden

Pokud to situace dovolí a botanická zahrada bude opět otevřena, budou se přednášky konat i naživo v bistru Botanická na talíři.

Další plánované akce v roce 2021

 • Motýli: 30. 4. – 13. 6. 2021
 • Výstava sukulentů: 6. – 11. 7. 2021
 • Výstava orchidejí: 9. – 3. 10. 2021 Pozor nový termín!!!

Změna programu vyhrazena

Sledujte dění v botanické zahradě na sociálních sítích (Facebook a Instagram) Novinky a další informace najdete také na
www.botanicka.cz

You may also like...