Výstava Výběr z tvorby Pavla Dvořáka

Malíř Pavel Dvořák, který v těchto dnech vystavuje svoji tvorbu v Komunitním centru v Praze-Butovicích, patří k té části současných autorů, kteří vycházejí z přesvědčení, že moderní tvorba nemusí být podmíněna rozchodem s realismem, ale že výtvarné dílo je vždy specifickou interpretací skutečnosti, která nás obklopuje.

Narodil se v Humpolci a po maturitě na tehdejší Jedenáctileté škole pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole strojnické v Praze. Poté nastoupil do tehdejšího významného pražského podniku ČKD, kde se uplatnil jako konstruktér turbokompresorů. Je hrdý na to, že ve všech našich i slovenských jaderných elektrárnách dosud pracují turbokomprtesory, vyrobené podle jeho konstrukčních návrhů.
Již v 70. letech se stal členem výtvarného klubu ČKD Praha a svůj výtvarný talent nadále zdokonaloval u akad.malířů J.Horálka a J.Šestáka.

Vytvořil si citovou vazbu především ke krajině rodné Vysočiny, ale také k tak zvané městské krajině, konkrétně k uličkám a zákoutím Malé strany, které zobrazuje zejména v nočních hodinách. Jeho tvorba vyjadřuje citlivý vztah k přírodě i městu a je dokladem, že tento žánr, vedle ostatních forem výtvarného projevu, zaujímá v soudobé malbě stále své oprávněné místo.
PhDr Dušan Sedláček

Foto: Livio Zanotto

Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/98, Praha 5, Nové Butovice. Výstava je otevřena do 8. prosince 2019 

You may also like...