„Praha dnes odveze z různých míst po celé Praze až 50 reklamních laviček. Mezi prvními už zmizely ty na Budějovické v ulici Olbrachtova v Praze 4. Postupné odstraňování zhruba 1 400 kusů tohoto mobiliáře se uskuteční po vleklém sporu s bývalým nájemcem řady městských pozemků,“ říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr. Praze se tak daří odstranit další ostudu, která dlouhodobě hyzdila metropoli.

Nejprve zmizí kusy, u nichž rozhodly o odstranění silniční úřady městských částí. Zbývající lavičky budou následně odvezeny na základě exekučních příkazů. Úklid nechá provést hlavní město, avšak stane se tak na náklady bývalého nájemce.