Astrologův sváteční pátek 28.10.2022 – Jupiter se vrací do Ryb

Retrográdní Jupiter se vrací na dva měsíce do znamení Ryb. Zpět do Berana vejde těsně před Vánoci, tedy 24.12. Co se může během těch dvou měsíců dít? Budou probíhat revize, evokace, reminiscence, rekreace, tedy návraty, kontroly, cesty zpět, hledání jistot. Vytyčování si pole. Návrat k vlastním pravidlům, cesta k přirozenému jednání.

Běžící procesy se mohou klidnit, vracet do výchozího stavu. Nebo aspoň do vyvážených bodů stability. Nepůjde až tak viditelně expandovat. Mysl ale bude o to aktivnější. Jupiter se do Ryb vrací možná také i proto, aby nám připomněl naše pravdy, naše pravidla a aby nás vrátil k tomu, co je pro nás přirozené. Přestaneme si vymýšlet a budeme jednat přirozeně.

Co můžeme čekat první „rybí“ den? Stabilitu, cesty ke smíření, skrytá jednání (retro Jupiter v Rybách bude leccos skrývat a potlačovat), větší schopnosti empatie. Může se stát, že se vrátíme k tématům vrcholícího jara, kdy byl Jupiter na konci Ryb (přelom dubna a května), navážeme tak na nedodělané záležitosti a pokusíme se takové věci dotáhnout do konce.

Atmosféru bude poznamenávat stále konjunkce Slunce s Venuší ve Štíru. Štír nám tak bude dnes ukazovat tu přívětivější stránku. Bude povzbuzovat k výkonům, k překonávání překážek, k hledání nových cest dopředu.

Dušičková pochmurnost genia času je ta tam a tak si možná užijeme i nějakých příjemnějších a příznivějších extrémů života jako je vyjasnění, prosvětlení. Možná tak zapomeneme na chvíli na podzemní tvář Štíra a uvědomíme si, že Štír je i Orel vznášející se vysoko na modrém nebi, který získává dokonalý přehled o situacích.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
https://www.facebook.com/ondrej.habr

You may also like...