Barokní podvečery: Z pražských šlechtických kapel na evropská koncertní pódia

22. ročník Barokních podvečerů souboru Collegium Marianum představí širokou paletu hudebního života v Praze a okolních centrech 17. a 18. století. „Praha přitahovala nejvýznamnější osobnosti hudebního života zejména v dobách, kdy byla sídlem císařského dvora, či později během důležitých politických událostí. Například hrabě Václav Morzin si vydržoval kapelu složenou z velmi schopných hudebníků a skladatelů, jejichž tvorba postupně dobývá koncertní pódia. Za její zachování vděčíme sbírkám drážďanské dvorní kapely, dalšího centra s úzkými vazbami na Čechy a zdejší hudebníky“, vysvětluje hráčka na barokní příčnou flétnu a muzikoložka Jana Semerádová, která je zároveň uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum a dramaturgyní Barokních podvečerů. 

Koncertní cyklus zahájí svoji jarní řadu 21. dubna koncertem ve slavnostním prostředí Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě programem s díly Jana Dismase Zelenky, Šimona Brixiho a Antonína Reichenauera. V sólových partech vystoupí uznávaný barytonista Tomáš Šelc. 

Více informací a vstupenky na www.baroknipodvecery.cz.

Koncertní cyklus Barokní podvečery se za dvě desetiletí své existence stal nedílnou součástí pražské kulturní scény. Je významnou platformou, na níž se setkávají špičkoví interpreti z nejrůznějších evropských zemí s renomovaným pražským souborem Collegium Marianum. Za originální a objevnou dramaturgií stojí umělecká vedoucí Jana Semerádová. Program koncertního cyklu se každý rok věnuje pečlivě zvolenému tématu a představuje tak ucelený dramaturgický pohled na konkrétní aspekty kulturního a hudebně-historického vývoje.

Zahajovací koncert 21. dubna představí tvorbu mistrů barokní hudby spjatých s českými zeměmi. Duchovní vokální kusy Salve Regina od Jana Dismase Zelenky či Regina coeli dvorního skladatele hraběte Morzina Antonína Reichenauera doplní instrumentální kusy Johanna Josepha Fuxe nebo Giuseppe Tartiniho. Publikum se bude moci pomyslně vrátit do šlechtického prostředí Prahy 20. let 18. století, kam představení korunovační opery Costanze e Fortezza přilákalo stovky hudebníků včetně Tartiniho, který zde několik let zůstal a udržoval kontakty s knížetem Filipem Hyacintem z Lobkowicz. 

Koncert 23. května  v komorním prostředí Kláštera dominikánů zavede posluchače do období rozvoje virtuózní hry na housle a seznámí je s velmi hravou a často až kuriózní tvorbou plnou nejrůznějších variačních postupů a občas i neobvyklého ladění zvaného skordatura, jež houslím umožňuje nevídané možnosti vícehlasu. Umění hry na housle tradičně pochází z Itálie, italský styl se však rozvíjel i na sever od Alp a tamní skladatelé za svými italskými vzory nijak nezaostávali, dokonce dodali svým skladbám nový rozměr. Sólového partu houslí se ujme fenomenální Lenka Torgersen. 

21. června zazní v půvabném prostředí Ledeburské zahrady skladby autorů oblíbených u drážďanského dvora, kteří tam buď přímo působili, nebo jejichž hudba se tam často unikátně dochovala. Sbírky drážďanské dvorní kapely jsou totiž velmi výjimečným souborem pramenů pro hudbu počátku 18. století a nalezneme zde i jinde nedochovaná díla skladatelů spjatých se šlechtickými kapelami v Čechách. Vedle Antonia Vivaldiho a Antonína Reichenauera, kteří komponovali pro pražskou kapelu hraběte Morzina, zazní i tvorba v Drážďanech působícího Johanna Joachima Quantze a nelze opomenout ani Georga Philippa Telemanna, který pozvání k drážďanskému dvoru nakonec vyměnil za svobodnější pozici městského ředitele hudby ve Frankfurtu. Jako sólistku přizval soubor Collegium Marianum vynikající německou hobojistku Xenii Löffler. 

Pražský soubor Collegium Marianum se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a ve střední Evropě působící autory. Jako jeden z mála takto profilovaných profesionálních souborů v ČR má na repertoáru nejenom koncertní díla, ale pravidelně se také věnuje scénickým projektům. 

Program: 

21. dubna 2022, 19.00 hodin, Lobkowiczký palác, Císařský sál, Jiřská 3, Praha 1

Salve Regina, Mariánské chvalozpěvy v dílech J. D. Zelenky, Š. Brixiho a A. Reichenauera
Tomáš Šelc – bas
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová
– flauto traverso, umělecká vedoucí

23. května 2022, 19.30 hodin, Klášter dominikánů, Barokní refektář, Jilská 5, Praha 1

In stile italiano, Virtuózní houslová tvorba na sever od Alp
(Jan Ignác František Vojta, Ignazio Albertini, Nicola Matteis, Antonio Bertali)
COLLEGIUM MARIANUM
Lenka Torgersen – barokní housle, nastudování

21. června 2022, 20 hodin, Ledeburská zahrada, Zahrady pod Pražským hradem, Valdštejnská 14, Praha 1

Soirée a Dresda
Poklady komorní hudby z drážďanské dvorní knihovny
(Georg Philipp Telemann, Johann Joachim Quantz, Antonio Vivaldi)
Xenia Löffler – barokní hoboj
COLLEGIUM MARIANUM
Jana Semerádová – flauto traverso, umělecká vedoucí 

Foto: Petra Hajská

You may also like...