Emirates Group zveřejnila pololetní výsledky za finanční rok 2021/22

Skupina Emirates zveřejnila pololetní výsledky finančního roku 2021/2022. Výnosy skupiny Emirates byly během prvních šesti měsíců finančního roku 2021/2022 vyčísleny na 24,7 mld. AED (6,7 mld. USD), což znamená nárůst o 81 % v porovnání s výnosem 13,7 mld. AED (3,7 mld. USD) za stejné období v loňském roce. Toto silné oživení výnosů bylo podpořeno zmírněním cestovních restrikcí po celém světě a růstem poptávky po letecké dopravě v souladu s pokračujícími vakcinačními programy proti onemocnění COVID-19.

Čistá ztráta skupiny Emirates za první pololetí finančního roku 2021/2022 činí 5,7 mld. AED (1,6 mld. USD), což představuje podstatně lepší finanční výsledky oproti ztrátě 14,1 mld. AED (3,8 mld. USD) za stejné období v loňském roce.

EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů) skupiny Emirates dosahuje výše 5,6 mld. AED (1,5 mld. USD), což představuje výrazný nárůst v porovnání s negativními čísly ve výši 43 mil. AED (12 mil USD) za stejné období v loňském roce, tento obrat představuje návrat k provozní ziskovosti skupiny.

Hotovostní pozice skupiny dosahovala k 30. září 2021 výše 18,8 mld. AED (5,1 mld. USD), k 31. březnu 2021 to bylo 19,8 mld. AED (5,4 mld. USD).

Jeho Výsost šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda představenstva a generální ředitel letecké společnosti Emirates a Emirates Group, řekl: „Do finančního roku 2021-22 jsme vstoupili ve chvíli, kdy bylo zahájeno celosvětové očkování proti nemoci Covid-19. Byli jsme svědky bezprecedentního tempa očkování, které vedlo k uvolnění cestovních restrikcí a zvýšené globální poptávce po cestování. Tento trend ještě více zesílil během léta a pokračuje kontinuálně i v zimní sezóně.“

Naše nákladní doprava a handlingové služby si vedly opět velmi dobře a poskytly silný základ, díky kterému jsme byli schopni rychle obnovit služby pro cestující. Přestože je před námi ještě kus cesty k plné obnově provozu na předpandemickou úroveň a ziskovosti, jsme na dobré cestě toho dosáhnout. Na konci prvního pololetí 2021-22 máme dobře vyvíjející se příjmy a dostatečnou hotovostní rezervu.“

Rádi bychom poděkovali našim zákazníkům, kteří nám důvěřují a našim partnerům za jejich úsilí, které umožnilo hladké a bezpečné obnovení mezinárodní letecké dopravy.“

Díky pevnému postavení společností Emirates a dnata a jejich vysoce kvalitním službám a produktům a v neposlední řadě našim úžasným lidem, jsme byli schopni překlenout nejtěžší období v naší dosavadní historii. Našim plánem je pokračovat v investici do těchto klíčových oblastí, a zároveň podpořit nové technologie, které jsme implementovali v posledních měsících,“ dodal šejk Ahmed.

Skupina Emirates využila vlastních hotovostních rezerv a získala finanční prostředky, jak od svého vlastníka, tak dalších investorů, a byla tak schopna zajistit své obchodní potřeby během bezprecedentního období pandemie. V první polovině finančního roku 2021-22 vložil do společnosti její vlastník 2,5 miliardy AED (681 mil. USD) prostřednictvím kapitálových investic.

Počet zaměstnanců skupiny Emirates Group se snížil o 2 % na 73 571 k 30. září 2021 v porovnání s 31. březnem 2021. V souladu s očekávaným zvýšením poptávky a kapacity v následujících měsících zahájily Emirates a dnata cílený nábor, přičemž upřednostňují zaměstnance, kteří z firmy museli dříve v důsledku pandemie odejít.

You may also like...