Je vhodné uzavírat životní pojištění přes internet?

Více než tři pětiny Čechů jsou ochotny sjednat životní pojištění on-line. Vyplývá to z průzkumu společnosti EMA, která se zabývá analytikou a monitoringem finančního trhu. Celkem 62 % respondentů zcela důvěřuje webovým kalkulačkám a přistoupilo by k uzavření smlouvy životního pojištění přes internet. Často si ale lidé sjednají pojistku bez potřebných znalostí. „Některé aspekty smlouvy chtějí hlubší analýzu a pochopení finančního prostředí, na což běžný člověk z pochopitelných důvodů nemá kapacitu,“ namítá Filip Bartoš, ředitel distribuce a marketingu pojišťovny YOUPLUS. 

Digitalizace nejrůznějších segmentů trhu je v plném proudu a oblast pojišťovnictví není výjimkou. Svět jedniček a nul začal udávat trendy i v tomto odvětví – nadpoloviční většina populace by totiž neváhala svěřit výběr životního či rizikového životního pojištění do rukou on-line dotazníku. A to navzdory tomu, že se v zásadě jedná o nejdůležitější druh pojistky, který má v případě smrti zaopatřit ty nejbližší.

„Korektní nastavení jakékoliv životní pojistky nepatří na internet. Složitost a zodpovědnost takového úkonu vyžaduje osobní a profesionální přístup. Certifikovaní a kvalitně proškolení poradci totiž dokážou klientovi srozumitelně vysvětlit, kterou cestou se vydat, v jaké výši pojistku sjednat, umí celistvě pojmout všechna možná rizika a zasadit je tak do celkových potřeb klienta,“ vysvětluje Filip Bartoš z pojišťovny YOUPLUS.

Znalost finančního prostředí je základ

Druhým vykřičníkem u kompletního sjednání životního pojištění přes internet je často nedostatečný výběr pojistných možností. „Paleta rizik či eventualit bývá v on-line prostředí výrazně omezená. Žádná kalkulačka nebo dotazník nedokáže nahradit vzájemné vyhodnocení všech důležitých okolností s poradcem při osobní schůzce,“ varuje Bartoš.

Na cestě k opravdu funkční a správně sjednané smlouvě je podle marketingového ředitele pojišťovny YOUPLUS potřeba pokročilá znalost finančního prostředí. „Bez odborného poradenství mají lidé vyšší pravděpodobnost toho, že nedostanou kvalitní produkt. Běžný Čech není dostatečně erudován ve finančním světě, notabene v oblasti pojišťovnictví,“ tvrdí Bartoš a data mu dávají za pravdu. Podle aktuálního vydání Indexu finanční gramotnosti, který každý rok vydává Česká bankovní asociace, znalosti Čechů v této oblasti spíše stagnují. Stranou si peníze odkládá jen šest z deseti respondentů, na stáří si šetří méně než polovina populace.

Pozor na parametry pojistné smlouvy 

Problémem do budoucna pak mohou být nízko nastavené pojistné částky nebo nedostatečný rozsah rizik, které smlouva pokrývá. „Častá je bohužel i kombinace obojího. Typická je situace, kdy si klient sjedná životní pojištění a žije ve falešné spokojenosti, že vlastně nějaké má. Otázkou ale zůstává, co mu pojištění kryje, v jakých pojistných částkách nebo na jakou dobu. A to už jsou věci, které chtějí trochu hlubší analýzu a na které běžný člověk z naprosto pochopitelných důvodů nemá kapacitu,“ říká Bartoš a dodává, že navzdory výtkám k samotnému sjednávání smluv v on-line prostoru vidí budoucnost pojišťovnictví v digitalizaci.

„Tohle všechno ale neznamená, že by snad internet nebyl cestou směrem dopředu. Jen chceme na začátku udělat s našimi klienty všechno zodpovědně, ať je cesta digitálním světem jednodušší,“ tvrdí Bartoš. Mezi hlavní benefity digitální komunikace s pojišťovnou řadí rychlost, a především komfort pro klienta, například při hlášení škodní události či požadavku na změnu ve smlouvě. Přístup k internetu se v průběhu let stal naprostým standardem, v dnešní době má telefon každý, stejně jako počítač. „Už není potřeba držet smlouvy na papíře. Ani jedna smluvní strana tak neriskuje, že se fyzické dokumenty po cestě poztrácí, například vinou chybné manipulace přepravních společností. To je výhodou jedniček a nul, vzájemná výměna dat mezi pojišťovnou a klientem probíhá velmi rychle na minutové bázi,“ uzavírá Bartoš.

You may also like...