Zemědělství jako skvělá investice: Fond farem vydělal investorům 12 %

České zemědělství je stabilní a výnosná investice. Verdi fond farem, který kvalifikovaným investorům nabízí podíl na zisku z hospodaření zemědělských farem, oznámil působivé finanční výsledky. Za první rok svého fungování připsal investorům zhodnocení ve výši 11,7 % a plánuje expanzi, která podpoří jeho výkonnost i v dalších letech.

České zemědělství v roce 2023 čelí těžkým výzvám. Od zvyšujících se cen vstupů až po nepříznivé počasí. Byli jsme na tuto situaci dobře připraveni, a proto jsme investorům mohli doručit nadstandardní zhodnocení. Hodnota majetku fondu narůstá a výsledky společnosti Agrospol Starý Pelhřimov a Agrowild Nová Ves překonaly naše původní očekávání,“ komentuje aktuální výsledky Václav Štekr, výkonný ředitel fondu.

Nárůst zhodnocení fondu Verdi plyne nejen z promyšlené strategie, ale také z výhodných podmínek, které byly vyjednány v loňském roce. Podařilo se dopředu prodat úrodu a fixovat ceny prodávané čisté energie. Do zhodnocení se také promítl nárůst cen pozemků vlastněných fondem.

V růstovém trendu hodlá Verdi fond farem pokračovat. K současným 2 600 ha půdy, kterou obhospodařuje v západních Čechách a na Vysočině, plánuje další akvizice a investice v hodnotě až 2 miliard korun.

„V následujících měsících chceme zvýšit naši investiční aktivitu. Je zřejmé, že bude docházet k nárůstu prodejů zemědělských subjektů za atraktivní ceny a tuto příležitost hodláme využít. Už dnes se na nás obrací řada farem a zemědělských podniků s návrhem prodeje, jejichž nabídky průběžně analyzujeme a vyhodnocujeme,“ doplňuje Václav Štekr.

V současné době je fond Verdi v procesu nákupu další české farmy specializující se na rostlinnou a živočišnou výrobu. V příštím roce se chystá navýšit ustájovací kapacitu farem, rozšířit stáda a zvýšit počet narozených telat. V investičním plánu je také pořízení nové technologie pro setbu, sklizeň a chov dobytka a výstavba nových solárních panelů.

Verdi fond farem je průkopnickým investičním nástrojem na českém finančním trhu se zaměřením na zemědělství. Fond umožňuje získat kvalifikovaným investorům podíl na zisku generovaném provozem zemědělských farem, které Verdi nakupuje, modernizuje a spravuje. V roce 2023 fond hospodařil na pozemcích o rozloze 2 600 ha, patří mu farmy Agrospol Starý Pelhřimov a Agrowild Nová Ves, které se věnují rostlinné a živočišné výrobě a produkci udržitelné energie. S ambicí dalšího růstu a rozvoje plánuje fond investovat až 2 miliardy korun. Více informací na www.fondfarem.cz.

You may also like...