Česko patří mezi TOP 10 největších producentů bioplynu v Evropě

Podle statistické zprávy Evropské bioplynové asociace (EBA) produkce biometanu v Evropě v roce 2022 vzrostla na 44 TWh, což představuje nárůst o přibližně 20 %. Největší nárůst jeho výroby byl ve Francii, Itálii, Dánsku a Spojeném království. I přesto, že Česká republika v produkci biometanu zaostává, díky provozu více než 600 bioplynových stanic v roce 2022 dosáhla téměř 8 TWh celkové produkce bioplynu a zařadila se mezi desítku nejvýznamnějších producentů v Evropě. Přestavbou stávajících bioplynových stanic na biometanové by Česko mohlo již v roce 2030 vyrábět 0,72 miliardy m3 biometanu.

Produkce plynu z obnovitelných zdrojů v Evropě v posledních letech výrazně roste. Zatímco v roce 2021 výroba biometanu jako lokální alternativy zemního plynu v Evropě dosahovala 37 TWh, za rok 2022 vzrostla o 18 % na 44 TWh. K rozvoji došlo v roce 2022 přitom nejvíce především ve Francii (+ 2,634 GWh), Itálii (+ 2 125 GWh), Dánsku (+ 819 GWh) a Spojeném království (+ 713 GWh). Výrobní kapacita biometanu v Evropě díky tomu dosáhla 4,5 miliardy m3 ročně v návaznosti na cíl REPowerEU vyrábět 35 miliard m3 biometanu do roku 2030. Další rozvoj ve státech EU bude v příštích letech navíc podpořen dotací ve výši 18 miliard eur.

Jen v České republice se od roku 2011 počet bioplynových stanic téměř zdvojnásobil, díky čemuž se lokální výroba bioplynu v roce 2022 posílila o téměř 8 TWh. Ale přesto, že se Česko podle statistik EBA řadí mezi deset nejvýznamnějších producentů zeleného plynu v Evropě, ve výrobě biometanu jakožto plně obnovitelné alternativy k zemnímu plynu zatím zaostává. V provozu má sice přes 600 bioplynových stanic, ale biometan jich dosud vyrábí pouze pět.

„Přeměna bioplynových stanic na výrobny biometanu posouvá českou energetiku směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie, ke zvýšení energetické bezpečnosti a soběstačnosti. V Česku vyprodukujeme ročně zhruba dva miliony tun biologicky rozložitelného odpadu, což vytváří potenciál pro provoz asi 66 bioplynových stanic s celkovou roční produkcí 100 milionů m3 biometanu. Za účelem výroby biometanu jsme proto již v loňském roce zahájili přestavbu bioplynové stanice ve Vyškově a chystáme se také na zprovoznění jednotky výroby ve Vysokém Mýtě. Obě stanice by měly plnohodnotnou náhradu zemního plynu z bioplynu vytvářet už tento rok,” uvádí Barbora Formánková, tisková mluvčí společnosti Energy financial group.

Energy financial group do konce roku 2025 plánuje provozovat celkem sedm stanic vyrábějících až 100 GWh tohoto tzv. zeleného plynu. Holding by tak na svých stanicích měl být schopen zpracovat až 150 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu za rok. Česká republika by podle odhadů EBA přestavbou současných bioplynových stanic na biometanové mohla již v roce 2030 zvýšit výrobu tohoto zeleného plynu na 0,72 miliardy m3.

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo.

You may also like...